Quins són els conceptes cotitzables?

  • Contingències comunes: cobreixen les situacions derivades de malaltia comuna, accident no laboral, jubilació, com també descans per maternitat i paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.
  • Accidents Laborals i Malalties Professionals: destinada a la cobertura d'aquestes contingències.
  • Hores extraordinàries
  • Altres cotitzacions. Juntament amb les quotes pròpiament dites, es recapten altres cotitzacions que responen a conceptes específics:
    • Desocupació
    • Fons de Garantia Salarial
    • Formació professional

Les quotes corresponents a aquests conceptes es liquiden i comuniquen als subjectes que estan obligats a abonar-les juntament amb les de la Seguretat Social i amb els mateixos terminis, procediments i llocs.

Complementary Content
${loading}