Què és la Quota?

És el resultat d'aplicar el tipus de cotització a la base de cotització i deduir-ne, si escau, l'import de les bonificacions i/o reduccions que resultin aplicables, sense perjudici que pugui ser fixada directament per les normes reguladores de la cotització en els diferents Règims del Sistema.

 La quota de la Seguretat Social expressa l'import de l'obligació de cotitzar durant un període reglamentàriament delimitat, anomenat període de liquidació.

Complementary Content
${loading}