Efectos do aprazamento

A concesión do aprazamento, sempre e cando se cumpran as condicións establecidas na resolución que o conceda, terá os seguintes efectos:

  • Suspensión do procedemento recadatorio, en canto ás débedas aprazadas, e
  • Que o debedor sexa considerado ao corrente das súas obrigas coa Seguridade Social.
Complementary Content
${loading}