Efectes de lajornament

La concessió de l'ajornament, sempre que es compleixin les condicions establertes en la resolució que el concedeixi, tindrà els efectes següents:

  • Suspensió del procediment de recaptació, pel que fa als deutes ajornats, i
  • Que es consideri que el deutor està al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Complementary Content
${loading}