Efectes d'aplaçament

La concessió de l'aplaçament, sempre i quan es complisquen les condicions establides en la resolució que ho concedisca, tindrà els següents efectes:

  • Suspensió del procediment recaptatori, en quant als deutes aplaçats, i
  • Que el deutor siga considerat al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
Complementary Content
${loading}