Bases de Cotización Profesionais Taurinos

BASES COTIZACIÓN PROFESIONAIS TAURINOS EXERCICIO 17 - Orde ESS/106/2017, do 09/02 (BOE do 11/02) efectos 01.01.17

Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros Euros
1 Matadores de touros e toureiros dacabalo, clasificados nos grupos "A" e "B" 38,43 1.158,40 45.014,40
2 Picadores e banderilleiros que acompañan os matadores de touros do grupo "A" 31,87 1.066,00 45.014,40
3 Matadores de touros e toureiros dacabalo, clasificados no grupo "C" e restantes picadores e banderilleiros 27,72 800,00 45.014,40
7 Mozos de estoque e axudantes puntilleiros, novilleiros e toureiros cómicos 27,52 478,00 45.014,40BASES COTIZACIÓN PROFESIONAIS TAURINOS EXERCICIO 16 - Orde ESS/70/2016, do 29/01 (BOE do 30/01) efectos 01.01.16
Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros Euros
1 Matadores de touros e toureiros dacabalo, clasificados nos grupos "A" e "B" 35,58

1.124,00

43.704,00
2 Picadores e banderilleiros que acompañan os matadores de touros do grupo "A" 29,51 1.035,00 43.704,00
3 Matadores de touros e toureiros dacabalo, clasificados no grupo "C" e restantes picadores e banderilleiros 25,67 777,00 43.704,00
7 Mozos de estoque e axudantes puntilleiros, novilleiros e toureiros cómicos 25,48 464,00 43.704,00

 

BASES COTIZACIÓN PROFESIONAIS TAURINOS EXERCICIO 15 - Orde ESS/86/2015, do 30/01 (BOE do 31/01) efectos 01/01/2015

Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros Euros
1 Matadores de touros e toureiros dacabalo, clasificados nos grupos "A" e "B" 35,23 1.113,00 43.272,00
2 Picadores e banderilleiros que acompañan os matadores de touros do grupo "A" 29,22 1.025,00 43.272,00
3 Matadores de touros e toureiros dacabalo, clasificados no grupo "C" e restantes picadores e banderilleiros 25,42 769,00 43.272,00
7 Mozos de estoque e axudantes puntilleiros, novilleiros e toureiros cómicos 25,22 459,00 43.272,00

 

BASES COTIZACIÓN PROFESIONAIS TAURINOS EXERCICIO14 - Orde ESS/106/2014, do 31/01 (BOE do 01/02) efectos 01.01.14

Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros Euros
1 Matadores de touros e toureiros dacabalo, clasificados nos grupos "A" e "B" 35,05 1.110,00 43.164,00
2 Picadores e banderilleiros que acompañan os matadores de touros do grupo "A" 29,07 1.022,00 43.164,00
3 Matadores de touros e toureiros dacabalo, clasificados no grupo "C" e restantes picadores e banderilleiros 25,29 767,00 43.164,00
7 Mozos de estoque e axudantes puntilleiros, novilleiros e toureiros cómicos 25,10 458,00 43.164,00

 

BASES COTIZACIÓN PROFESIONAIS TAURINOS EXERCICIO13 -Orde ESS/56/2013, do 28/01 (BOE do 29) efectos 01.01.13

Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros Euros
1 Matadores de touros e toureiros dacabalo, clasificados nos grupos "A" e "B" 35,05 1.057,00 41.108,40
2 Picadores e banderilleiros que acompañan os matadores de touros do grupo "A" 29,07 973,00 41.108,40
3 Matadores de touros e toureiros dacabalo, clasificados no grupo "C" e restantes picadores e banderilleiros 25,29 730,00 41.108,40
7 Mozos de estoque e axudantes puntilleiros, novilleiros e toureiros cómicos 25,10 436,00 41.108,40

O tope máximo das bases de cotización en razón das actividades realizadas polo profesional taurino, para unha ou varias empresas, terá carácter anual e determinarase pola elevación a cómputo anual da base máxima mensual.

Complementary Content
${loading}