Bases de Cotización Artistas

Táboa 1. Bases de Cotización Artista II

Traballos de teatro, circo, música, variedades e folclore, incluídos os que se realicen para radio e televisión ou mediante gravacións.


BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 17 - Lei 3/2017, do 27/06 (BOE do 28/06) efectos 01.07.2017

Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directores, Directores coreográficos, de escena e artísticos, primeiros mestres directores e presentadores de radio e televisión 38,43 45.014,40
2 Segundos e terceiros mestres directores, primeiros e segundos mestres substitutos e directores de orquestra 31,87 45.014,40
3 Mestres (coreográficos, de coro e apuntadores), directores de banda, rexedores, apuntadores, locutores de radio e televisión. 30,66 45.014,40
3 Actores, cantantes líricos e de música lixeira, cómicos, animadores de salas de festa, bailaríns, músicos e artistas de circo, variedades e folclore 30,66 (8) 45.014,40
5 Adxuntos de dirección 30,66 45.014,40
7 Secretarios de dirección 30,66 45.014,40


BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 17 - Orde ESS/106/2017, do 09/02 (BOE do 11/02) efectos 01.01.2017

Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directores, Directores coreográficos, de escena e artísticos, primeiros mestres directores e presentadores de radio e televisión 38,43 45.014,40
2 Segundos e terceiros mestres directores, primeiros e segundos mestres substitutos e directores de orquestra 31,87 45.014,40
3 Mestres (coreográficos, de coro e apuntadores), directores de banda, rexedores, apuntadores, locutores de radio e televisión. 29,77 45.014,40
3 Actores, cantantes líricos e de música lixeira, cómicos, animadores de salas de festa, bailaríns, músicos e artistas de circo, variedades e folclore 29,77 (8) 45.014,40
5 Adxuntos de dirección 29,77 45.014,40
7 Secretarios de dirección 29,77 45.014,40


Base a conta diaria artistas 2017
(8) Retribucións íntegras (euros) Base a conta diaria (euros)
Ata 425,00 249,00
Entre 425,01 e 764,00 315,00
Entre 764,01 e 1.277,10 375,00
Maior de 1.277,10 500,00

 

BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 16 - Orde ESS/70/2016, do 29/01 (BOE do 30/01)  efectos 01.01.2016
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directores, Directores coreográficos, de escena e artísticos, primeiros mestres directores e presentadores de radio e televisión 35,58 43.704,00
2 Segundos e terceiros mestres directores, primeiros e segundos mestres substitutos e directores de orquestra 29,77 43.704,00
3 Mestres (coreográficos, de coro e apuntadores), directores de banda, rexedores, apuntadores, locutores de radio e televisión. 29,77 43.704,00
3 Actores, cantantes líricos e de música lixeira, cómicos, animadores de salas de festa, bailaríns, músicos e artistas de circo, variedades e folclore 29,77 (7) 43.704,00
5 Adxuntos de dirección 29,77 43,704,00
7 Secretarios de dirección 29,77 43.704,00

Base a conta diaria artistas 2016
(7) Retribucións íntegras (euros) Base a conta diaria (euros)
Ata 413,00 euros 242,00
Entre 413,01 e 742,00 euros  306,00
Entre 742,01 e 1.240,00 euros  364,00
Maior de 1.240,00 euros  485,00


BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 15 - Orde ESS/86/2015, do 30/01 (BOE 31/01) efectos 01.01.2015

Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directores, Directores coreográficos, de escena e artísticos, primeiros mestres directores e presentadores de radio e televisión 35,23 43.272,00
2 Segundos e terceiros mestres directores, primeiros e segundos mestres substitutos e directores de orquestra 29,48 43.272,00
3 Mestres (coreográficos, de coro e apuntadores), directores de banda, rexedores, apuntadores, locutores de radio e televisión. 29,48 43.272,00
3 Actores, cantantes líricos e de música lixeira, cómicos, animadores de salas de festa, bailaríns, músicos e artistas de circo, variedades e folclore 29,48 (6) 43.272,00
5 Adxuntos de dirección 29,48 43.272,00
7 Secretarios de dirección 29,48 43.272,00

Base a conta diaria artistas 2015
(6) Retribucións íntegras (euros) Base a conta diaria (euros)
Ata 409 euros 240,00
Entre 409,01 e 735,00 euros  303,00
Entre 735,01 e 1.228,00 euros  360,00
Maior de 1.228,00 euros  480,00


BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 14 - Orde ESS/106/2014, do 31/01 (BOE do 01/02). Efectos 01.01.14
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directores, Directores coreográficos, de escena e artísticos,  primeiros mestres directores e presentadores de radio e televisión 35,05 43.164,00
2 Segundos e terceiros mestres directores, primeiros e segundos mestres substitutos e directores de orquestra 29,19 43.164,00
3 Mestres (coreográficos, de coro e apuntadores), directores de banda, rexedores, apuntadores, locutores de radio e televisión. 29,19 43.164,00
3 Actores, cantantes líricos e de música lixeira, cómicos, animadores de salas de festa, bailaríns, músicos e artistas de circo, variedades e folclore 29,19 (5) 43.164,00
5 Adxuntos de dirección 29,19 43.164,00
7 Secretarios de dirección 29,19 43.164,00

Base a conta diaria artistas 2014
(5) Retribucións íntegras (euros) Base a conta diaria (euros)
Ata 408,00 239,00
Entre 408,01 e 733,00 302,00
Entre 733,01 e 1.225,00 359,00
Maior de 1.225,0 479,00


BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 13 - Orde ESS/56/2013 do 28/01 (BOE do 29) Efectos 01.01.13
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directores, Directores coreográficos, de escena e artísticos, primeiros mestres directores e presentadores de radio e televisión 35,05 41.108,40
2 Segundos e terceiros mestres directores, primeiros e segundos mestres substitutos e directores de orquestra 29,07 41.108,40
3 Mestres (coreográficos, de coro e apuntadores), directores de banda, rexedores, apuntadores, locutores de radio e televisión. 28,62 41.108,40
3 Actores, cantantes líricos e de música lixeira, cómicos, animadores de salas de festa, bailaríns, músicos  e artistas de circo, variedades e folclore. 28,62 (4) 41.108,40
5 Adxuntos de dirección 28,62 41.108,40
7 Secretarios de dirección 28,62 41.108,40

Base a conta diaria artistas 2013
(4) Retribucións íntegras (euros) Base a conta diaria (euros)
Ata 389,00 228,00
Entre 389,01 e 698,00 288,00
Entre 698,01 e 1.167,00 342,00
Maior de 1.167,01 456,00

Táboa 2. Bases de Cotización Artistas I

Traballos de produción, dobraxe de filmes ou sincronización de filmes (en calquera destas modalidades: longametraxe, curtametraxe ou publicidade) ou para televisión.

BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 2017 - Lei 3/2017, do 27/06 (BOE 28/06)  Efectos 01.07.2017

Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directores 38,43 45.014,40
2 Directores de fotografía 31,87 45.014,40
3 Directores de produción e actores 30,66 45.014,40
4 Decoradores 30,66 45.014,40
5 Montadores, técnicos de dobraxe, xefes técnicos e adaptadores de diálogo, segundos operadores, maquilladores, axudantes técnicos, primeiro axudante de produción, fotógrafo (foto fixa), figurinistas, xefes de son e axudantes de dirección 30,66 (8) 45.014,40
7 Axudantes de operador, axudantes maquilladores, segundo axudante de produción, secretarios de rodaxe, axudantes decoradores, peiteadores, axudantes de salón de peiteado, axudantes de son, secretario de produción en rodaxe, axudantes de montaxe, auxiliares de dirección, auxiliares de maquillador e auxiliares de produción, comparsería e figuración 30,66 45.014,40


BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 2017 - Orde ESS/106/2017, do 09/02 (BOE 11/02)  Efectos 01.01.2017

Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directores 38,43 45.014,40
2 Directores de fotografía 31,87 45.014,40
3 Directores de produción e actores 29,77 45.014,40
4 Decoradores 29,77 45.014,40
5 Montadores, técnicos de dobraxe, xefes técnicos e adaptadores de diálogo, segundos operadores, maquilladores, axudantes técnicos, primeiro axudante de produción, fotógrafo (foto fixa), figurinistas, xefes de son e axudantes de dirección 29,77 (8) 45.014,40
7 Axudantes de operador, axudantes maquilladores, segundo axudante de produción, secretarios de rodaxe, axudantes decoradores, peiteadores, axudantes de salón de peiteado, axudantes de son, secretario de produción en rodaxe, axudantes de montaxe, auxiliares de dirección, auxiliares de maquillador e auxiliares de produción, comparsería e figuración 29,77 45.014,40Base a conta diaria artistas 2017
(8) Retribucións íntegras (euros) Base a conta diaria (euros)
Ata 425,00 249,00
Entre 425,01 e 764,00 315,00
Entre 764,01 e 1.277,10 375,00
Maior de 1.277,10 500,00


 

BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 2016 - Orde ESS/70/2016, do 29/01 (BOE 30/01)    Efectos 01.01.2016

Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros
1 Directores 35,58 43.704,00
2 Directores de fotografía 29,77 43.704,00
3 Directores de produción e actores 29,77 43.704,00
4 Decoradores 29,77 43.704,00
5 Montadores, técnicos de dobraxe, xefes técnicos e adaptadores de diálogo, segundos operadores, maquilladores, axudantes técnicos, primeiro axudante de produción, fotógrafo (foto fixa), figurinistas, xefes de son e axudantes de dirección 29,77 (7) 43.704,00
7 Axudantes de operador, axudantes maquilladores, segundo axudante de produción, secretarios de rodaxe, axudantes decoradores, peiteadores, axudantes de salón de peiteado, axudantes de son, secretario de produción en rodaxe, axudantes de montaxe, auxiliares de dirección, auxiliares de maquillador e auxiliares de produción, comparsería e figuración 29,77 43.704,00


Base a conta diaria artistas 2016
(7) Retribucións íntegras (euros) Base a conta diaria (euros)
Ata  413 euros 242,00
Entre 413,01 e 742,00 euros 306,00
Entre 742,01 e 1.240,00 euros 364,00
Maior de 1.240,00 euros  485,00

 

BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 2015 - Orde ESS/86/2015, do 30/01 (BOE 31/01)     Efectos 01.01.2015

Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros
1 Directores 35,23 43.272,00
2 Directores de fotografía 29,48 43.272,00
3 Directores de produción e actores 29,48 43.272,00
4 Decoradores 29,48 43.272,00
5 Montadores, técnicos de dobraxe, xefes técnicos e adaptadores de diálogo, segundos operadores, maquilladores, axudantes técnicos, primeiro axudante de produción, fotógrafo (foto fixa), figurinistas, xefes de son e axudantes de dirección 29,48 (6) 43.272,00
7 Axudantes de operador, axudantes maquilladores, segundo axudante de produción, secretarios de rodaxe, axudantes decoradores, peiteadores, axudantes de salón de peiteado, axudantes de son, secretario de produción en rodaxe, axudantes de montaxe, auxiliares de dirección, auxiliares de maquillador e auxiliares de produción, comparsería e figuración 29,48 43.272,00

Base a conta diaria artistas 2015
(6) Retribucións íntegras (euros) Base a conta diaria (euros)
Ata  409 euros 240,00
Entre 409,01 e 735,00 euros 303,00
Entre 735,01 e 1.228,00 euros 360,00
Maior de 1.228,00 euros  480,00

 

 

BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 14 - Orde ESS/106/2014, do 31/01 (BOE do 01/02). Efectos 01.01.14

Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros
1 Directores 35,05 43.164,00
2 Directores de fotografía 29,19 43.164,00
3 Directores de produción e actores 29,19 43.164,00
4 Decoradores 29,19 43.164,00
5 Montadores, técnicos de dobraxe, xefes técnicos e adaptadores de diálogo, segundos operadores, maquilladores, axudantes técnicos, primeiro axudante de produción, fotógrafo (foto fixa), figurinistas, xefes de son e axudantes de dirección 29,19 (5) 43.164,00
7 Axudantes de operador, axudantes maquilladores, segundo axudante de produción, secretarios de rodaxe, axudantes decoradores, peiteadores, axudantes de salón de peiteado, axudantes de son, secretario de produción en rodaxe, axudantes de montaxe, auxiliares de dirección, auxiliares de maquillador e auxiliares de produción, comparsería e figuración 29,19 43.164,00

Base a conta diaria artistas 2014
(5) Retribucións íntegras (euros) Base a conta diaria (euros)
Ata 408,00 239,00
Entre 408,01 e 733,00 302,00
Entre 733,01 e 1.225,00 359,00
Maior de 1.225,00 479,00


 

BASES DE COTIZACIÓN ARTISTAS EXERCICIO 13 - Orde ESS/56/2013 do 28/01 (BOE do 29). Efectos 01/01/2013

Grupo de Cotización Categorías Profesionais Base Mínima Diaria Base a conta Diaria Base Máxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directores 35,05 41.108,40
2 Directores de fotografía 29,07 41.108,40
3 Directores de produción e actores 28,62 41.108,40
4 Decoradores 28,62 41.108,40
5 Montadores, técnicos de dobraxe, xefes técnicos e adaptadores de diálogo, segundos operadores, maquilladores, axudantes técnicos, primeiro axudante de produción, fotógrafo (foto fixa), figurinistas, xefes de son e axudantes de dirección 28,62 (4) 41.108,40
7 Axudantes de operador, axudantes maquilladores, segundo axudante de produción, secretarios de rodaxe, axudantes decoradores, peiteadores, axudantes de salón de peiteado, axudantes de son, secretario de produción en rodaxe, axudantes de montaxe, auxiliares de dirección, auxiliares de maquillador e auxiliares de produción, comparsería e figuración 28,62 41.108,40

Base a conta diaria artistas 2013
(4) Retribucións íntegras (euros) Base a conta diaria (euros)
Ata 389,00 228,00
Entre 389,01 e 698,00 288,00
Entre 698,01 e 1.167,00 342,00
Maior de 1.167,01 456,00

Conforme o previsto no artigo 32.4 do Regulamento Xeral sobre Cotización, aprobado por Real Decreto 2064/1995, do 22 de decembro, o tope máximo das bases de cotización en función das actividades realizadas polo artista, para unha ou varias empresas, terá carácter anual e quedará integrado pola suma das bases mensuais máximas correspondentes a cada grupo de cotización en que estea encadrado o artista.

Complementary Content
${loading}