Coeficients Multiplicadors per a Convenis Especials

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

CONVENIS ESPECIALS (COEFICIENTS MULTIPLICADORS ÚLTIMS 5 ANYS)
Disposicions Ordre ESS/106/2017, de 9/2 (BOE de l'11/2) Ordre ESS/70/2016, de 29/1 (BOE del 30/1) Ordre ESS/86/2015, de 30/1 (BOE del 31/1) Ordre ESS/106/2014, de 31/1 (BOE de l'1/2) Ordre ESS/56/2013, de 28/1 (BOE del 29)
Efecte Des de l'01/01/2017 Des de l'1.1.16 Des de l'01/01/2015 Des de l'01/01/2014 Des de l'01/01/2013
Contingències
Totes les contingències comunes, tret dels subsidis econòmics per incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94
Jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència derivades de contingències comunes i serveis socials, subscrits abans de l'1/1/98 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
Convenis Especials subscrits per treballadors contractats a temps parcial, reducció de jornada laboral per tenir cura d'un menor, una persona amb discapacitat o un familiar, o durant la situació de vaga legal o tancament patronal. (1) (1) (1) (1) (1)
- subscrits abans de l'1.1.98 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
- subscrits després de l'1.1.98 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

(1) Durant la situació de vaga legal o tancament patronal, és del 0,94.

OBSERVACIONS: Per determinar la cotització en els casos indicats s'actuarà de la manera següent:

a) Es calcularà la quota íntegra aplicant a la base de cotització el tipus únic de cotització vigent en el Règim General de la Seguretat Social.

b) El resultat obtingut es multiplicarà pel coeficient que en cada cas correspongui i el producte resultant serà la quota a ingressar.

Complementary Content
${loading}