Coeficients Multiplicadors per a Convenis Especials

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

CONVENIS ESPECIALS (COEFICIENTS MULTIPLICADORS ÚLTIMS 5 ANYS)
Disposicions Orde ESS/106/2017, de 09/02 (BOE del 11/02) Orde ESS/70/2016, de 29/01 (BOE del 30/01) Orde ESS/86/2015, de 30/01 (BOE del 31/01) Orde ESS/106/2014, de 31/1 (BOE de l'1/2) Orde ESS/56/2013, del 28/1 (BOE del 29)
Efectes Des de l'01/01/17 Des de l'1.01.16 Des de l'01/01/15 Des de l'01/01/14 Des de l'01/01/13
Contingències
Totes les contingències comunes, llevat dels subsidis econòmics per incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94
Jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència derivades de contingències comunes i servicis socials, subscrits abans de l'1.01.98 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
Convenis Especials subscrits per treballadors contractats a temps parcial, reducció de jornada laboral per tindre cura d'un menor, una persona amb discapacitat o un familiar, o durant la situació de vaga legal o tancament patronal. (1) (1) (1) (1) (1)
- subscrits abans de l'1.01.98 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
- subscrits després de l'1.01.98 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

(1) Durant la situació de vaga legal o tancament patronal, és el 0,94.

OBSERVACIONS: Per a determinar la cotització en els casos indicats, s'actuarà de la manera següent:

a) Es calcularà la quota íntegra aplicant a la base de cotització el tipus únic de cotització vigent en el Règim General de la Seguretat Social.

b) El resultat obtingut es multiplicarà pel coeficient que en cada cas corresponga i el producte resultant serà la quota a ingressar.

Complementary Content
${loading}