Parámetros relacionados coa Cotización/Recadación

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (ÚLTIMOS 5 ANOS)

Ano Disposicións Legais Efectos SMI /día SMI/mes
2017 Real Decreto 742/2016, do 30.12 01.01.17 23,59 euros 707,70 euros
2016 Real Decreto 1171/2015, do 29.12 01/01/2016 21,84 euros 655,20 euros
2015 Real Decreto 1106/2014, do 26.12 01/01/2015 21,62 euros 648,60 euros
2014 Real Decreto 1046/2013, do 27.12 01/01/2014 21,51 euros 645,30 euros
2013 Real Decreto 1717/2012, do 28.12 01/01/2013 21,51 euros 645,30 euros

EVOLUCIÓN INDICADOR PÚBLICO DE RENDA DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM)

Ano Disposicións Legais Efectos Euros/día Euros/mes
2017 Lei 3/2017 do 27.06 29/06/2017 17,93 euros 537,84 euros
2017 Lei 48/2015 do 29.10 01.01.17 17,75 euros 532,51 euros
2016 Lei 48/2015 do 29.10 01/01/2016 17,75 euros 532,51 euros
2015 Lei 36/2014 do 26.12 01/01/2015  17,75 euros 532,51 euros
2014 Lei 22/2013 do 23.12 01/01/2014 17,75 euros 532,51 euros
2013 Lei 17/2012, do 27.12  01/01/2013 17,75 euros 532,51 euros

 

 

EVOLUCIÓN XURO LEGAL DO DIÑEIRO E XURO DE DEMORA

Ano Disposicións Legais Efectos I.L.D.
(%)
I.D.
(%)
2017  Lei 3/2017, do 27.06 29/06/2017 3,00 3,75
2016 Lei 48/2015 do 29.10 01/01/2016 3,00 3,75
2015 Lei 36/2014 do 26.12 01/01/2015 3,50 4,375
2014  Lei 22/2013, do 23.12 01/01/2014 4,00 5,00
2013 Lei 17/2012 do 27.12 01/01/2013 4,00 5,00
Complementary Content
${loading}