Paràmetres relacionats amb la Cotització/Recaptació

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (ÚLTIMS 5 ANYS)

Any Disposicions Legals Efecte SMI /dia SMI/mes
2017 Reial Decret 742/2016, de 30.12 01/01/2017 23,59 euros 707,70 euros
2016 Reial Decret 1171/2015, de 29.12 01/01/2016 21,84 euros 655,20 euros
2015 Reial Decret 1106/2014, de 26.12 01/01/2015 21,62 euros 648,60 euros
2014 Reial Decret 1046/2013, de 27.12 01/01/2014 21,51 euros 645,30 euros
2013 Reial Decret 1717/2012, de 28.12 01/01/2013 21,51 euros 645,30 euros

EVOLUCIÓ INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D'EFECTES MÚLTIPLES (IPREM)

Any Disposicions Legals Efecte Euros/dia Euros/mes
2017 Llei 3/2017, de 27.06 29/6/2017 17,93 euros 537,84 euros
2017 Llei 48/2015, de 29.10 1/1/2017 17,75 euros 532,51 euros
2016 Llei 48/2015, de 29.10 1/1/2016 17,75 euros 532,51 euros
2015 Llei 36/2014, de 26.12 1/1/2015  17,75 euros 532,51 euros
2014 Llei 22/2013, de 23.12 1/1/2014 17,75 euros 532,51 euros
2013 Llei 17/2012, de 27.12  1/1/2013 17,75 euros 532,51 euros

 

 

EVOLUCIÓ INTERÈS LEGAL DELS DINERS I INTERÈS DE DEMORA

Any Disposicions Legals Efecte I.L.D.
(%)
I.D.
(%)
2017  Llei 3/2017, de 27.6 29/6/2017 3,00 3,75
2016 Llei 48/2015, de 29.10 1/1/2016 3,00 3,75
2015 Llei 36/2014, de 26.12 1/1/2015 3,50 4,375
2014  Llei 22/2013, de 23.12 1/1/2014 4,00 5,00
2013 Llei 17/2012, de 27.12 1/1/2013 4,00 5,00
Complementary Content
${loading}