Zezenketako Profesionalen Kotizazio Oinarriak

ZEZENKETAKO PROFESIONALEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2017KO EKITALDIAN - ESS/106/2017 Agindua, otsailaren 9koa (otsailaren 11ko BOE) Ondorioak 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera

Kotizazioa Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro Euro
1 "A" eta "B" taldeetan sailkatutako zezen hiltzaileak eta burtzikariak 38,43 1.158,40 45.014,40
2 "A" taldeko zezen hiltzaileei laguntzen dieten pikadoreak eta banderilleroak 31,87 1.066,00 45.014,40
3 "C" taldean sailkatutako zezen hiltzaileak eta burtzikariak eta gainerako pikadore eta banderilleroak 27,72 800,00 45.014,40
7 Ezpata-mutilak eta puntillero, nobillero eta toreatzaile komikoen laguntzaileak 27,52 478,00 45.014,40ZEZENKETAKO PROFESIONALEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2016KO EKITALDIAN - ESS/70/2016 Agindua, urtarrilaren 29koa (urtarrilaren 30eko BOE), ondorioak 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera
Kotizazioa Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro Euro
1 "A" eta "B" taldeetan sailkatutako zezen hiltzaileak eta burtzikariak 35,58

1.124,00

43.704,00
2 "A" taldeko zezen hiltzaileei laguntzen dieten pikadoreak eta banderilleroak 29,51 1.035,00 43.704,00
3 "C" taldean sailkatutako zezen hiltzaileak eta burtzikariak eta gainerako pikadore eta banderilleroak 25,67 777,00 43.704,00
7 Ezpata-mutilak eta puntillero, nobillero eta toreatzaile komikoen laguntzaileak 25,48 464,00 43.704,00

 

ZEZENKETAKO PROFESIONALEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2015EKO EKITALDIAN - ESS/86/2015 Agindua, urtarrilaren 30ekoa (urtarrilaren 31ko BOE) Ondorioak 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera

Kotizazioa Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro Euro
1 "A" eta "B" taldeetan sailkatutako zezen hiltzaileak eta burtzikariak 35,23 1.113,00 43.272,00
2 "A" taldeko zezen hiltzaileei laguntzen dieten pikadoreak eta banderilleroak 29,22 1.025,00 43.272,00
3 "C" taldean sailkatutako zezen hiltzaileak eta burtzikariak eta gainerako pikadore eta banderilleroak 25,42 769,00 43.272,00
7 Ezpata-mutilak eta puntillero, nobillero eta toreatzaile komikoen laguntzaileak 25,22 459,00 43.272,00

 

ZEZENKETAKO PROFESIONALEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2014KO EKITALDIAN- ESS/106/2014 Agindua, urtarrilaren 31koa (otsailaren 1ekoBOE ) Ondorioak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera

Kotizazioa Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro Euro
1 "A" eta "B" taldeetan sailkatutako zezen hiltzaileak eta burtzikariak 35,05 1.110,00 43.164,00
2 "A" taldeko zezen hiltzaileei laguntzen dieten pikadoreak eta banderilleroak 29,07 1.022,00 43.164,00
3 "C" taldean sailkatutako zezen hiltzaileak eta burtzikariak eta gainerako pikadore eta banderilleroak 25,29 767,00 43.164,00
7 Ezpata-mutilak eta puntillero, nobillero eta toreatzaile komikoen laguntzaileak 25,10 458,00 43.164,00

 

ZEZENKETAKO PROFESIONALEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2013KO EKITALDIAN - ESS/56/2013 Agindua, urtarrilaren 28koa (urtarrilaren 29koBOE ) Ondorioak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera

Kotizazioa Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro Euro
1 "A" eta "B" taldeetan sailkatutako zezen hiltzaileak eta burtzikariak 35,05 1.057,00 41.108,40
2 "A" taldeko zezen hiltzaileei laguntzen dieten pikadoreak eta banderilleroak 29,07 973,00 41.108,40
3 "C" taldean sailkatutako zezen hiltzaileak eta burtzikariak eta gainerako pikadore eta banderilleroak 25,29 730,00 41.108,40
7 Ezpata-mutilak eta puntillero, nobillero eta toreatzaile komikoen laguntzaileak 25,10 436,00 41.108,40

Zezenketa-profesionalek enpresa batentzat edo gehiagorentzat egindako jardueren kotizazio-oinarrien gehienezko muga urtekoa izango da, eta hileko gehienezko oinarriaren urteko kalkulua eginda zehaztuko da.

Complementary Content
${loading}