Besteren konturako nekazaritzako langileen sistema berezia

2017. URTEA - ESS/106/2017 AGINDUA, otsailaren 9koa (otsailaren 11ko BOE) Ondorioak 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera
HILEKO KOTIZAZIO-OINARRIAK. JARDUERA-ALDIAK
Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Gutxieneko Oinarriak
euro/hilean
Gehieneko Oinarriak
euro/hilean
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 1.152,90 3.751,20
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 956,10 3.751,20
3 Administrazio eta Tailer Buruak 831,60 3.751,20
4 Laguntzaile Titulugabeak 825,60 3.751,20
5Ofizial Administrariak 825,60 3.751,20
6 Mendekoak 825,60 3.751,20
7 Administrazio Laguntzaileak 825,60 3.751,20
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 825,60 3.751,20
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 825,60 3.751,20
10 Peoiak 825,60 3.751,20
11 18 urtetik beherako Langileak 825,60 3.751,20

LANALDI ERREALEN ARABERAKO KOTIZAZIO-OINARRIAK. JARDUERA-ALDIAK
Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Gutxieneko Oinarriak
euro/egunean
Gehieneko Oinarriak
euro/egunean
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 50,13 163,10
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 41,57 163,10
3 Administrazio eta Tailer Buruak 36,16 163,10
4 Laguntzaile Titulugabeak 35,90 163,10
5Ofizial Administrariak 35,90 163,10
6 Mendekoak 35,90 163,10
7 Administrazio Laguntzaileak 35,90 163,10
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 35,90 163,10
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 35,90 163,10
10 Peoiak 35,90 163,10
11 18 urtetik beherako Langileak 35,90 163,10

KOTIZAZIO TASAK %
KONTINGENTZIA ARRUNTAK Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak
TALDEA ENPRESA LANGILEA GUZTIRA 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarriko tarifen primak, 2010erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 26/2009 Legearen zortzigarren azken xedapenak adierazitakoaren arabera.
1 23,60 4,7 28,30
2tik 11ra 18,20 4,7 22,90

KONTINGENTZIA ARRUNTENGATIKO ENPRESA-EKARPENAREN MURRIZKETA
TALDEA EHUNEKO PUNTUAK TASA EFEKTIBOA %
  • 2 eta 11 arteko taldeen langileentzako arauak

(1) Hilean 986,70 euroko edo hortik beherako kotizazio-oinarria, edo 42,90 euro lanaldiko.

(2) Hilean 986,70 euro baino gehiagoko kotizazio-oinarria edo 42,90 euro lanaldiko, eta hilean 3.751,20 euro arte edo 163,10 euro egindako lanaldiko, 2017rako kotizazio Aginduaren 13.4b) 2 artikuluan ezarritako formulak aplikatzetik sortzen den ehunekoa aplikatuko da.

1 8,10 15,50

2tik 11ra

6,97 11,23 (1) (2)

Hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 4.1 artikuluan aurreikusitako hobariak (60 urte edo gehiagoko eta enpresan 5 urteko antzinatasuna duten langileak) eta 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako murrizketak (59 urteko eta enpresan 4 urteko antzinatasuna duten langileak) zehaztuko dira dagokion kotizazio-oinarriari sortu den kotizazio-tasa efektiboa, ehuneko 6,20an murriztuta, aplikatzearen ondorioz sortu diren kuoten gainean.


LANGABEZIA ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
Besteren konturako langile finkoak 5,50 1,55 7,05
Besteren konturako aldi baterako langileak 6,70 1,60 8,30
Iraupen mugatuko kontratuak dituzten langileak edo gutxienez ehuneko 33ko mailako ezgaitasuna dutenekin gauzatutakoak 5,50 1,55 7,05


2017. urtean, aldi baterako ezgaitasun egoeran dauden langileei, eta haurdunaldian, edoskitzaro naturalean eta amatasun eta aitatasun aldian arrisku egoeran daudenei, edozein dela egon daitezkeen taldea, kotizazio-oinarriaren ehuneko 2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaie langabezia-kotizazioaren kuotan.

 

ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
FOGASA 0,10 0,10

ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
LANBIDE-HEZIKETA 0,15 0,03 0,18


ALDI BATERAKO EZGAITASUNA, HAURDUNALDI BITARTEKO ARRISKUA ETA EDOSKITZARO NATURALA BITARTEKO ARRISKUA, AITATASUNA ETA AMATASUNA JARDUERA-EGOERAN ZEHAR, KONTRATAZIO-MODALITATEAREN ARABERAKO KOTIZAZIOA
KONTRATU FINKOA Erregimen Orokorreko Arauak ALDI BATERAKO KONTRATUA ETA ALDIZKAKO FINKOAK
TALDEA TASA (%)

Zerbitzuak eman ezin izan diren kontratu-egunetan Erregimen Orokorraren arauak aplikatuko dira.

Zerbitzuak ematea aurreikusita ez dagoen egunetan, langileek, jarduera-ezeko aldiei dagokien kotizazioa ordaindu beharko dute, amatasun- eta aitatasun-laguntzak jasotzen ari badira izan ezik.

1 15,50
2tik 11ra 2,75

 

JARDUERARIK GABEKO ALDIAK
OINARRIA TASA (%)
825,60 euro/hileko 11,50
 
 
 
 
2016. URTEA - ESS/70/2016 AGINDUA, urtarrilaren 29koa (urtarrilaren 30eko BOE). Ondorioak 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera
 
HILEKO KOTIZAZIO-OINARRIAK. JARDUERA-ALDIAK
Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Gutxieneko Oinarriak
euro/hilean
Gehieneko Oinarriak
euro/hilean
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 1.067,40 3.642,00
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 885,30 3.642,00
3 Administrazio eta Tailer Buruak 770,10 3.642,00
4 Laguntzaile Titulugabeak 764,40 3.642,00
5Ofizial Administrariak 764,40 3.642,00
6 Mendekoak 764,40 3.642,00
7 Administrazio Laguntzaileak 764,40 3.642,00
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 764,40 3.642,00
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 764,40 3.642,00
10 Peoiak 764,40 3.642,00
11 18 urtetik beherako Langileak 764,40 3.642,00

 

LANALDI ERREALEN ARABERAKO KOTIZAZIO-OINARRIAK

Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Gutxieneko Oinarriak
euro/egunean
Gehieneko Oinarriak
euro/egunean
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 46,41 158,35
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 38,49 158,35
3 Administrazio eta Tailer Buruak 33,48 158,35
4 Laguntzaile Titulugabeak 33,23 158,35
5Ofizial Administrariak 33,23 158,35
6 Mendekoak 33,23 158,35
7 Administrazio Laguntzaileak 33,23 158,35
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 33,23 158,35
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 33,23 158,35
10 Peoiak 33,23 158,35
11 18 urtetik beherako Langileak 33,23 158,35
 

KOTIZAZIO-TASA %

KONTINGENTZIA ARRUNTAK Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak
TALDEA ENPRESA LANGILEA GUZTIRA Abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarriko primen tarifa, 2016. urterako EAOei buruzko urriaren 29ko 48/2015 Legearen azken xedapenetako zortzigarrenean jasoa, enpresariaren kontura soilik izango da soilik 
1 23,60 4,70 28,30
2tik 11ra 17,75 4,70 22,45

KONTINGENTZIA ARRUNTENGATIKO ENPRESA-EKARPENAREN MURRIZKETA
TALDEA EHUNEKO PUNTUAK TASA EFEKTIBOA %
  • 2 eta 11 arteko taldeen langileentzako arauak

(1) Hilean 986,70 euroko edo hortik beherako kotizazio-oinarria, edo 42,90 euro lanaldiko.

(2) Hilean 986,70 euro baino gehiagoko kotizazio-oinarria edo 42,90 euro lanaldiko, eta hilean 3.642,30 euro arte edo 158,35 euro egindako lanaldiko, 2016rako kotizazio Aginduaren 13.4b) 2 artikuluan ezarritako formulak aplikatzetik sortzen den ehunekoa aplikatuko da.

1 8,10 15,50

2tik 11ra

6,83 10,92 (1) (2)

 

1. Taldea - Enpresa-kuota ezin da izan hilean 279,00 eurotik gorakoa, edo egindako lanaldi errealeko 12,13 eurotik gorakoa.

2-11. Taldea - Enpresa-kuota ezin da izan hilean 70,51 eurotik beherakoa, edo egindako lanaldi errealeko 3,07 eurotik beherakoa.

 

LANGABEZIA ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
Besteren konturako langile finkoak 5,50 1,55 7,05
Besteren konturako aldi baterako langileak 6,70 1,60 8,30
Iraupen mugatuko kontratuak dituzten langileak edo gutxienez ehuneko 33ko mailako ezgaitasuna dutenekin gauzatutakoak 5,50 1,55 7,05


2016. urtean, aldi baterako ezgaitasun egoeran dauden langileei, eta haurdunaldian, edoskitzaro naturalean eta amatasun eta aitatasun aldian arrisku egoeran daudenei, edozein dela egon daitezkeen taldea, kotizazio-oinarriaren ehuneko 2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaie langabezia-kotizazioaren kuotan.

 

ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
FOGASA 0,10 0,10

ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
LANBIDE-HEZIKETA 0,15 0,03 0,18


ALDI BATERAKO EZGAITASUNA, HAURDUNALDI BITARTEKO ARRISKUA ETA EDOSKITZARO NATURALA BITARTEKO ARRISKUA, AITATASUNA ETA AMATASUNA JARDUERA-EGOERAN ZEHAR, KONTRATAZIO-MODALITATEAREN ARABERAKO KOTIZAZIOA
KONTRATU FINKOA Erregimen Orokorreko Arauak ALDI BATERAKO KONTRATUA ETA ALDIZKAKO FINKOAK
TALDEA TASA (%)

Egoera horietako batean zerbitzuak eman izan ezin dituzten kontratatutako egunei dagokienez, Erregimen Orokorreko arauak aplikatuko dira.

Zerbitzuak ematea aurreikusita ez dagoen egunetan, langileek jardun gabeko denboraldiei dagokien kotizazioa sartu behar dute, amatasunagatiko eta aitatasunagatiko subsidioak jasotzen ari badira izan ezik. Aldi horiek kotizatutzat hartuko dira erretiroagatiko, ezgaitasun iraunkorragatiko eta heriotza eta biziraupenagatiko prestazioen ondorioetarako.

1 15,50
2tik 11ra 2,75


JARDUERARIK GABEKO ALDIAK
OINARRIA TASA (%)
 764,40 euro/hileko 11,50

 
 
 
2015. URTEA - ESS/86/2015 AGINDUA, urtarrilaren 30ekoa (urtarrilaren 31koBOE ) - Ondorioak 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera
 
HILEKO KOTIZAZIO-OINARRIAK. JARDUERA-ALDIAK
Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Gutxieneko Oinarriak
euro/hilean
Gehieneko Oinarriak
euro/hilean
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 1056,90 3.063,30
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 876,60 3.063,30
3 Administrazio eta Tailer Buruak 762,60 3.063,30
4 Laguntzaile Titulugabeak 756,60 3.063,30
5Ofizial Administrariak 756,60 3.063,30
6 Mendekoak 756,60 3.063,30
7 Administrazio Laguntzaileak 756,60 3.063,30
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 756,60 3.063,30
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 756,60 3.063,30
10 Peoiak 756,60 3.063,30
11 18 urtetik beherako Langileak 756,60 3.063,30

LANALDI ERREALEN ARABERAKO KOTIZAZIO-OINARRIAK

Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Gutxieneko Oinarriak
euro/egunean
Gehieneko Oinarriak
euro/egunean
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 45,95 133,19
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 38,11 133,19
3 Administrazio eta Tailer Buruak 33,16 133,19
4 Laguntzaile Titulugabeak 32,90 133,19
5Ofizial Administrariak 32,90 133,19
6 Mendekoak 32,90 133,19
7 Administrazio Laguntzaileak 32,90 133,19
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 32,90 133,19
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 32,90 133,19
10 Peoiak 32,90 133,19
11 18 urtetik beherako Langileak 32,90 133,19
 

KOTIZAZIO-TASA %

KONTINGENTZIA ARRUNTAK Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak
TALDEA ENPRESA LANGILEA GUZTIRA 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarriko Primen Tarifa, 2014rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 22/2013 Legearen hemeretzigarren azken xedapenean jasoa.
1 23,60 4,70 28,30
2tik 11ra 17,30 4,70 22,00

KONTINGENTZIA ARRUNTENGATIKO ENPRESA-EKARPENAREN MURRIZKETA
TALDEA EHUNEKO PUNTUAK TASA EFEKTIBOA %
  • 2 eta 11 arteko taldeen langileentzako arauak

(1) Hilean 986,70 euroko edo hortik beherako kotizazio-oinarria, edo 42,90 euro lanaldiko.

(2) Hilean 986,70 euro baino gehiagoko kotizazio-oinarria edo 42,90 euro lanaldiko, eta hilean 3.063,30 euro arte edo 133,19 euro egindako lanaldiko, 2015erako kotizazio Aginduaren 13.4b) 2 artikuluan ezarritako formulak aplikatzetik sortzen den ehunekoa aplikatuko da.

1 8,10 15,50

2tik 11ra

6,68 10,62 (1) (2)

 

1. Taldea - Enpresa-kuota ezin da izan hilean 279,00 eurotik gorakoa, edo egindako lanaldi errealeko 12,13 eurotik gorakoa.

2tik 11ra bitarteko Taldea - Enpresa-kuota ezin da izan hilean 66,11 eurotik beherakoa, edo egindako lanaldi errealeko 2,83 eurotik beherakoa.

 

LANGABEZIA ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
Besteren konturako langile finkoak 5,50 1,55 7,05
Besteren konturako aldi baterako langileak 6,70 1,60 8,30
Iraupen mugatuko kontratuak dituzten langileak edo gutxienez ehuneko 33ko mailako ezgaitasuna dutenekin gauzatutakoak 5,50 1,55 7,05


2015. urtean, aldi baterako ezgaitasun egoeran dauden langileei, eta haurdunaldian, edoskitzaro naturalean eta amatasun eta aitatasun aldian arrisku egoeran daudenei, edozein dela egon daitezkeen taldea, kotizazio-oinarriaren ehuneko 2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaie langabezia-kotizazioaren kuotan.

 

ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
FOGASA 0,10 0,10

ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
LANBIDE-HEZIKETA 0,15 0,03 0,18


ALDI BATERAKO EZGAITASUNA, HAURDUNALDI BITARTEKO ARRISKUA ETA EDOSKITZARO NATURALA BITARTEKO ARRISKUA, AITATASUNA ETA AMATASUNA JARDUERA-EGOERAN ZEHAR, KONTRATAZIO-MODALITATEAREN ARABERAKO KOTIZAZIOA
KONTRATU FINKOA Erregimen Orokorreko Arauak ALDI BATERAKO KONTRATUA ETA ALDIZKAKO FINKOAK
TALDEA TASA (%)

Zerbitzuak eman ezin izan diren kontratu-egunetan Erregimen Orokorraren arauak aplikatuko dira.

Zerbitzuak ematea aurreikusita ez dagoen egunetan, langileek, jarduera-ezeko aldiei dagokien kotizazioa ordaindu beharko dute, amatasun- eta aitatasun-laguntzak jasotzen ari badira izan ezik.

1 15,50
2tik 11ra 2,75


JARDUERARIK GABEKO ALDIAK
OINARRIA TASA (%)
756,60 euro hileko 11,50

 

2014. URTEA - ESS/106/2014 AGINDUA, 2014ko urtarrilaren 31koa (otsailaren 1eko BOE ) - Ondorioak 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera

HILEKO KOTIZAZIO-OINARRIAK. JARDUERA-ALDIAK
Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Gutxieneko Oinarriak
euro/hilean
Gehieneko Oinarriak
euro/hilean
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 1.051,50 2.595,60
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 872,10 2.595,60
3 Administrazio eta Tailer Buruak 758,70 2.595,60
4 Laguntzaile Titulugabeak 753,00 2.595,60
5Ofizial Administrariak 753,00 2.595,60
6 Mendekoak 753,00 2.595,60
7 Administrazio Laguntzaileak 753,00 2.595,60
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 753,00 2.595,60
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 753,00 2.595,60
10 Peoiak 753,00 2.595,60
11 18 urtetik beherako Langileak 753,00 2.595,60

 

LANALDI ERREALEN ARABERAKO KOTIZAZIO-OINARRIAK. JARDUERA-ALDIAK

Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Gutxieneko Oinarriak
euro/egunean
Gehieneko Oinarriak
euro/egunean
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 45,72 112,85
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 37,92 112,85
3 Administrazio eta Tailer Buruak 32,99 112,85
4 Laguntzaile Titulugabeak 32,74 112,85
5Ofizial Administrariak 32,74 112,85
6 Mendekoak 32,74 112,85
7 Administrazio Laguntzaileak 32,74 112,85
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 32,74 112,85
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 32,74 112,85
10 Peoiak 32,74 112,85
11 18 urtetik beherako Langileak 32,74 112,85

KOTIZAZIO-TASA %

KONTINGENTZIA ARRUNTAK Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak
TALDEA ENPRESA LANGILEA GUZTIRA 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarriko Primen Tarifa, 2014rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 22/2013 Legearen hemeretzigarren azken xedapenean jasoa.
1 23,60 4,7 28,30
2tik 11ra 16,85 4,7 21,55

KONTINGENTZIA ARRUNTENGATIKO ENPRESA-EKARPENAREN MURRIZKETA
TALDEA EHUNEKO PUNTUAK TASA EFEKTIBOA %
  • 2 eta 11 arteko taldeen langileentzako arauak

(1) Hilean 986,70 euroko edo hortik beherako kotizazio-oinarria, edo 42,90 euro lanaldiko.

(2) Hilean 986,70 euro baino gehiagoko kotizazio-oinarria edo 42,90 euro lanaldiko, eta hilean 2.595,30 euro arte edo 112,85 euro egindako lanaldiko, 2014rako kotizazio Aginduaren 13.4b) 2 artikuluan ezarritako formulak aplikatzetik sortzen den ehunekoa aplikatuko da.

1 8,10 15,50

2tik 11ra

6,50 10,35 (1) (2)

 

1. Taldea - Enpresa-kuota ezin da izan hilean 279,00 eurotik gorakoa, edo egindako lanaldi errealeko 12,13 eurotik gorakoa.

2tik 11ra bitarteko Taldea - Enpresa-kuota ezin da izan hilean 60,25 eurotik beherakoa, edo egindako lanaldi errealeko 2,62 eurotik beherakoa.

 

LANGABEZIA ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
Besteren konturako langile finkoak 5,50 1,55 7,05
Besteren konturako aldi baterako langileak 6,70 1,60 8,30
Iraupen mugatuko kontratuak dituzten langileak edo gutxienez ehuneko 33ko mailako ezgaitasuna dutenekin gauzatutakoak 5,50 1,55 7,05


2014. urtean, aldi baterako ezgaitasun egoeran dauden langileei, eta haurdunaldian, edoskitzaro naturalean eta amatasun eta aitatasun aldian arrisku egoeran daudenei, edozein dela egon daitezkeen taldea, kotizazio-oinarriaren ehuneko 2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaie langabezia-kotizazioaren kuotan.

 

ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
FOGASA 0,10 0,10

ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
LANBIDE-HEZIKETA 0,15 0,03 0,18


ALDI BATERAKO EZGAITASUNA, HAURDUNALDI BITARTEKO ARRISKUA ETA EDOSKITZARO NATURALA BITARTEKO ARRISKUA, AITATASUNA ETA AMATASUNA JARDUERA-EGOERAN ZEHAR, KONTRATAZIO-MODALITATEAREN ARABERAKO KOTIZAZIOA
KONTRATU FINKOA Erregimen Orokorreko Arauak ALDI BATERAKO KONTRATUA ETA ALDIZKAKO FINKOAK
TALDEA TASA (%)

Zerbitzuak eman ezin izan diren kontratu-egunetan Erregimen Orokorraren arauak aplikatuko dira.

Zerbitzuak ematea aurreikusita ez dagoen egunetan, langileek, jarduera-ezeko aldiei dagokien kotizazioa ordaindu beharko dute, amatasun- eta aitatasun-laguntzak jasotzen ari badira izan ezik.

1 15,50
2tik 11ra 2,75


JARDUERARIK GABEKO ALDIAK
OINARRIA TASA (%)
753,00 euro/hileko 11,50

 
 
 
 
2013. URTEA - ESS/56/2013 AGINDUA, 2013ko urtarrilaren 28koa (urtarrilaren 29koBOE ) - Ondorioak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera

HILEKO KOTIZAZIO-OINARRIAK. JARDUERA-ALDIAK
Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Gutxieneko Oinarriak
euro/hilean
Gehieneko Oinarriak
euro/hilean
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 1.051,50 2.161,50
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 872,10 2.161,50
3 Administrazio eta Tailer Buruak 758,70 2.161,50
4 Laguntzaile Titulugabeak 753,00 2.161,50
5Ofizial Administrariak 753,00 2.161,50
6 Mendekoak 753,00 2.161,50
7 Administrazio Laguntzaileak 753,00 2.161,50
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 753,00 2.161,50
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 753,00 2.161,50
10 Peoiak 753,00 2.161,50
11 18 urtetik beherako Langileak 753,00 2.161,50

 

LANALDI ERREALEN ARABERAKO KOTIZAZIO-OINARRIAK. JARDUERA-ALDIAK

Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Gutxieneko Oinarriak
euro/egunean
Gehieneko Oinarriak
euro/egunean
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 45,72 93,98
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 37,92 93,98
3 Administrazio eta Tailer Buruak 32,99 93,98
4 Laguntzaile Titulugabeak 32,74 93,98
5Ofizial Administrariak 32,74 93,98
6 Mendekoak 32,74 93,98
7 Administrazio Laguntzaileak 32,74 93,98
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 32,74 93,98
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 32,74 93,98
10 Peoiak 32,74 93,98
11 18 urtetik beherako Langileak 32,74 93,98
 

KOTIZAZIO-TASA %

KONTINGENTZIA ARRUNTAK Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak
TALDEA ENPRESA LANGILEA GUZTIRA 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarriko Primen Tarifa, 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legearen hamazazpigarren azken xedapenean jasoa.
1 23,60 4,7 28,30
2tik 11ra 16,40 4,7 21,10

KONTINGENTZIA ARRUNTENGATIKO ENPRESA-EKARPENAREN MURRIZKETA
TALDEA EHUNEKO PUNTUAK TASA EFEKTIBOA %
  • 2 eta 11 arteko taldeen langileentzako arauak

(1) Hilean 986,70 euroko edo hortik beherako kotizazio-oinarria, edo 42,90 euro lanaldiko.

(2) Hilean 986,70 euro baino gehiagoko kotizazio-oinarria edo 42,90 euro lanaldiko, eta hilean 2.161,50 euro arte edo 93,98 euro egindako lanaldiko, 2013rako kotizazio Aginduaren 13.4b) 2 artikuluan ezarritako formulak aplikatzetik sortzen den ehunekoa aplikatuko da.

1 8,10 15,50

2tik 11ra

6,33 10,07 (1) (2)

 

1. Taldea - Enpresa-kuota ezin da izan hilean 279,00 eurotik gorakoa, edo egindako lanaldi errealeko 12,13 eurotik gorakoa.

2tik 11ra bitarteko Taldea - Enpresa-kuota ezin da izan hilean 55,20 eurotik beherakoa, edo egindako lanaldi errealeko 2,40 eurotik beherakoa.

 

LANGABEZIA ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
Besteren konturako langile finkoak 5,50 1,55 7,05
Besteren konturako aldi baterako langileak 6,70 1,60 8,30
Iraupen mugatuko kontratuak dituzten langileak edo gutxienez ehuneko 33ko mailako ezgaitasuna dutenekin gauzatutakoak 5,50 1,55 7,05


2013. urtean, aldi baterako ezgaitasun egoeran dauden langileei, eta haurdunaldian, edoskitzaro naturalean eta amatasun eta aitatasun aldian arrisku egoeran daudenei, edozein dela egon daitezkeen taldea, kotizazio-oinarriaren ehuneko 2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaie langabezia-kotizazioaren kuotan.

 

ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
FOGASA 0,10 0,10

ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
LANBIDE-HEZIKETA 0,15 0,03 0,18


ALDI BATERAKO EZGAITASUNA, HAURDUNALDI BITARTEKO ARRISKUA ETA EDOSKITZARO NATURALA BITARTEKO ARRISKUA, AITATASUNA ETA AMATASUNA JARDUERA-EGOERAN ZEHAR, KONTRATAZIO-MODALITATEAREN ARABERAKO KOTIZAZIOA
KONTRATU FINKOA Erregimen Orokorreko Arauak ALDI BATERAKO KONTRATUA ETA ALDIZKAKO FINKOAK
TALDEA TASA (%)

Zerbitzuak eman ezin izan diren kontratu-egunetan Erregimen Orokorraren arauak aplikatuko dira.

Zerbitzuak ematea aurreikusita ez dagoen egunetan, langileek, jarduera-ezeko aldiei dagokien kotizazioa ordaindu beharko dute, amatasun- eta aitatasun-laguntzak jasotzen ari badira izan ezik.

1 15,50
2tik 11ra 2,75


JARDUERARIK GABEKO ALDIAK
OINARRIA TASA (%)
753,00 euro/hileko 11,50

 
Complementary Content
${loading}