Bases de Cotització Artistes

Taula 1. Bases de Cotització Artistes II

Feines de teatre, circ, música, varietats i folklore, incloses les que es fan per a ràdio i televisió o mitjançant enregistraments.


BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 17 - Llei 3/2017, de 27/6 (BOE del 28/6). Efecte 1/7/2017

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors, Directors coreogràfics, d'escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 38,43 45.014,40
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 31,87 45.014,40
3 Mestres (coreogràfics, de cor i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 30,66 45.014,40
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore. 30,66 (8) 45.014,40
5 Adjunts de direcció 30,66 45.014,40
7 Secretaris de direcció 30,66 45.014,40


BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 17 - Ordre ESS/106/2017, de 9/2 (BOE de l'11/2). Efecte 1/1/2017

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors, Directors coreogràfics, d'escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 38,43 45.014,40
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 31,87 45.014,40
3 Mestres (coreogràfics, de cor i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 29,77 45.014,40
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore. 29,77 (8) 45.014,40
5 Adjunts de direcció 29,77 45.014,40
7 Secretaris de direcció 29,77 45.014,40


Base a compte diària artistes 2017
(8) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 425,00 249,00
Entre 425,01 i 764,00 315,00
Entre 764,01 i 1.277,10 375,00
Més de 1.277,10 500,00

 

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 16 - Ordre ESS/70/2016, de 29/1 (BOE del 30/1). Efecte 1/1/2016
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors, Directors coreogràfics, d'escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 35,58 43.704,00
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 29,77 43.704,00
3 Mestres (coreogràfics, de cors i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 29,77 43.704,00
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore. 29,77 (7) 43.704,00
5 Adjunts de direcció 29,77 43,704,00
7 Secretaris de direcció 29,77 43.704,00

Base a compte diària artistes 2016
(7) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 413,00 euros 242,00
Entre 413,01 i 742,00 euros  306,00
Entre 742,01 i 1.240,00 euros  364,00
Més de 1.240,00 euros  485,00


BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 15 - Ordre ESS/86/2015, de 30/1 (BOE del 31/1), efecte des de l'1/1/2015

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors, Directors coreogràfics, d'escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 35,23 43.272,00
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 29,48 43.272,00
3 Mestres (coreogràfics, de cors i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 29,48 43.272,00
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore. 29,48 (6) 43.272,00
5 Adjunts de direcció 29,48 43.272,00
7 Secretaris de direcció 29,48 43.272,00

Base a compte diària artistes 2015
(6) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 409 euros 240,00
Entre 409,01 i 735,00 euros  303,00
Entre 735,01 i 1.228,00 euros  360,00
Més de 1.228,00 euros  480,00


BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 14 - Ordre ESS/106/2014, de 31/1 (BOE de l'1/2). Efecte 1/1/2014
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors, directors coreogràfics, d'escena i artístics,  primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 35,05 43.164,00
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 29,19 43.164,00
3 Mestres (coreogràfics, de cor i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 29,19 43.164,00
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore. 29,19 (5) 43.164,00
5 Adjunts de direcció 29,19 43.164,00
7 Secretaris de direcció 29,19 43.164,00

Base a compte diària artistes 2014
(5) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 408,00 239,00
Entre 408,01 i 733,00 302,00
Entre 733,01 i 1.225,00 359,00
Més de 1.225,0 479,00


BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 13 - Ordre ESS/56/2013, de 28/1 (BOE del 29). Efecte 1/1/2013
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors, Directors coreogràfics, d'escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 35,05 41.108,40
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 29,07 41.108,40
3 Mestres (coreogràfics, de cor i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 28,62 41.108,40
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics  i artistes de circ, varietats i folklore. 28,62 (4) 41.108,40
5 Adjunts de direcció 28,62 41.108,40
7 Secretaris de direcció 28,62 41.108,40

Base a compte diària artistes 2013
(4) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 389,00 228,00
Entre 389,01 i 698,00 288,00
Entre 698,01 i 1.167,00 342,00
Més de 1.167,01 456,00

Taula 2. Bases de Cotització Artistes I

Feines de producció, doblatge de pel·lícules o sincronització de pel·lícules (tant en les modalitats de llargmetratge com de curtmetratge o publicitat) o per a televisió.

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2017 - Llei 3/2017, de 27/6 (BOE del 28/6). Efecte 1/7/2017

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors 38,43 45.014,40
2 Directors de fotografia 31,87 45.014,40
3 Directors de producció i actors 30,66 45.014,40
4 Decoradors 30,66 45.014,40
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figurinistes, caps de so i ajudants de direcció 30,66 (8) 45.014,40
7 Ajudants d'operador, ajudants maquilladors, segon ajudant de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració 30,66 45.014,40


BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2017 - Ordre ESS/106/2017, de 9/2 (BOE de l'11/2).  Efecte 1/1/2017

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors 38,43 45.014,40
2 Directors de fotografia 31,87 45.014,40
3 Directors de producció i actors 29,77 45.014,40
4 Decoradors 29,77 45.014,40
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figurinistes, caps de so i ajudants de direcció 29,77 (8) 45.014,40
7 Ajudants d'operador, ajudants maquilladors, segon ajudant de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració 29,77 45.014,40Base a compte diària artistes 2017
(8) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 425,00 249,00
Entre 425,01 i 764,00 315,00
Entre 764,01 i 1.277,10 375,00
Més de 1.277,10 500,00


 

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2016 - Ordre ESS/70/2016, de 29/1 (BOE del 30/1)    Efecte 1/1/2016

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros
1 Directors 35,58 43.704,00
2 Directors de fotografia 29,77 43.704,00
3 Directors de producció i actors 29,77 43.704,00
4 Decoradors 29,77 43.704,00
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figurinistes, caps de so i ajudants de direcció 29,77 (7) 43.704,00
7 Ajudants d'operador, ajudants maquilladors, segon ajudant de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració 29,77 43.704,00


Base a compte diària artistes 2016
(7) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a  413 euros 242,00
Entre 413,01 i 742,00 euros 306,00
Entre 742,01 i 1.240,00 euros 364,00
Més de 1.240,00 euros  485,00

 

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2015 - Ordre ESS/86/2015, de 30/1 (BOE del 31/1)     Efecte 1/1/2015

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros
1 Directors 35,23 43.272,00
2 Directors de fotografia 29,48 43.272,00
3 Directors de producció i actors 29,48 43.272,00
4 Decoradors 29,48 43.272,00
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figurinistes, caps de so i ajudants de direcció 29,48 (6) 43.272,00
7 Ajudants d'operador, ajudants maquilladors, segon ajudant de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració 29,48 43.272,00

Base a compte diària artistes 2015
(6) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a  409 euros 240,00
Entre 409,01 i 735,00 euros 303,00
Entre 735,01 i 1.228,00 euros 360,00
Més de 1.228,00 euros  480,00

 

 

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 14 - Ordre ESS/106/2014, de 31/1 (BOE de l'1/2). Efecte 1/1/2014

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros
1 Directors 35,05 43.164,00
2 Directors de fotografia 29,19 43.164,00
3 Directors de producció i actors 29,19 43.164,00
4 Decoradors 29,19 43.164,00
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figurinistes, caps de so i ajudants de direcció 29,19 (5) 43.164,00
7 Ajudants d'operador, ajudants maquilladors, segon ajudant de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració 29,19 43.164,00

Base a compte diària artistes 2014
(5) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 408,00 239,00
Entre 408,01 i 733,00 302,00
Entre 733,01 i 1.225,00 359,00
Més de 1.225,00 479,00


 

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 13 - Ordre ESS/56/2013, de 28/1 (BOE del 29). Efecte 01/01/2013

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors 35,05 41.108,40
2 Directors de fotografia 29,07 41.108,40
3 Directors de producció i actors 28,62 41.108,40
4 Decoradors 28,62 41.108,40
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figurinistes, caps de so i ajudants de direcció 28,62 (4) 41.108,40
7 Ajudants d'operador, ajudants maquilladors, segon ajudant de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració 28,62 41.108,40

Base a compte diària artistes 2013
(4) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 389,00 228,00
Entre 389,01 i 698,00 288,00
Entre 698,01 i 1.167,00 342,00
Més de 1.167,01 456,00

D'acord amb el que preveu l'article 32.4 del Reglament General sobre Cotització, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, el límit màxim de les bases de cotització pel que fa a les activitats dutes a terme per l'artista, per a una o diverses empreses, tindrà caràcter anual i equivaldrà a la suma de les bases mensuals màximes aplicables a cada grup de cotització a què pertanyi l'artista

Complementary Content
${loading}