Artisten kotizazio oinarriak

1 taula. Artisten kotizazio-oinarriak II

Antzerki, zirku, musika, barietate- eta folklore-lanak, irrati eta telebistan edo grabazioen bidez egiten direnak barne.


ARTISTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2017KO EKITALDIAN - 3/2017 Legea, ekainaren 27koa (ekainaren 28ko BOE) Ondorioak 2017ko uztailaren 1etik aurrera

Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro Euro
1 Zuzendariak, koreografia eta eszena zuzendariak eta zuzendari artistikoak, lehenengo maisu zuzendariak eta irrati eta telebista aurkezleak 38,43 45.014,40
2 Bigarren eta hirugarren maisu zuzendariak, lehen eta bigarren ordezko maisuak eta orkestra-zuzendariak 31,87 45.014,40
3 Maisuak (koreografikoak, abesbatzakoak eta hitzemaileak), bandako zuzendariak, errejidoreak, hitzemaileak eta irratiko eta telebistako esatariak. 30,66 45.014,40
3 Aktoreak, abeslari lirikoak eta musika arinekoak, karikatoak, dantzatokietako animatzaileak, dantzariak, musikariak eta zirku, folklore eta barietateetako artistak. 30,66 (8) 45.014,40
5 Zuzendari-laguntzaileak 30,66 45.014,40
7 Zuzendaritza-idazkariak 30,66 45.014,40


ARTISTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2017KO EKITALDIAN - ESS/106/2017 Agindua, otsailaren 9koa (otsailaren 11ko BOE) Ondorioak 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera

Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro Euro
1 Zuzendariak, koreografia eta eszena zuzendariak eta zuzendari artistikoak, lehenengo maisu zuzendariak eta irrati eta telebista aurkezleak 38,43 45.014,40
2 Bigarren eta hirugarren maisu zuzendariak, lehen eta bigarren ordezko maisuak eta orkestra-zuzendariak 31,87 45.014,40
3 Maisuak (koreografikoak, abesbatzakoak eta hitzemaileak), bandako zuzendariak, errejidoreak, hitzemaileak eta irratiko eta telebistako esatariak. 29,77 45.014,40
3 Aktoreak, abeslari lirikoak eta musika arinekoak, karikatoak, dantzatokietako animatzaileak, dantzariak, musikariak eta zirku, folklore eta barietateetako artistak. 29,77 (8) 45.014,40
5 Zuzendari-laguntzaileak 29,77 45.014,40
7 Zuzendaritza-idazkariak 29,77 45.014,40


Artisten eguneko oinarria 2017
(8) Ordainsaria guztira (euro) Oinarria eguneko (euro)
425,00 arte 249,00
425,01 eta 764,00 artean 315,00
764,01 eta 1.277,10 artean 375,00
1.277,10 baino gehiago 500,00

 

ARTISTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2016KO EKITALDIAN - ESS/70/2016 Agindua, urtarrilaren 29koa (urtarrilaren 30eko BOE)  Ondorioak 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera
Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro Euro
1 Zuzendariak, koreografia eta eszena zuzendariak eta zuzendari artistikoak, lehenengo maisu zuzendariak eta irrati eta telebista aurkezleak 35,58 43.704,00
2 Bigarren eta hirugarren maisu zuzendariak, lehen eta bigarren ordezko maisuak eta orkestra-zuzendariak 29,77 43.704,00
3 Maisuak (koreografikoak, abesbatzakoak eta hitzemaileak), bandako zuzendariak, errejidoreak, hitzemaileak eta irratiko eta telebistako esatariak 29,77 43.704,00
3 Aktoreak, abeslari lirikoak eta musika arinekoak, karikatoak, dantzatokietako animatzaileak, dantzariak, musikariak eta zirku, folklore eta barietateetako artistak. 29,77 (7) 43.704,00
5 Zuzendari-laguntzaileak 29,77 43,704,00
7 Zuzendaritza-idazkariak 29,77 43.704,00

Artisten eguneko oinarria 2016
(7) Ordainsaria guztira (euro) Oinarria eguneko (euro)
413,00 eurora arte 242,00
413,01 eta 742,00 euro bitartean  306,00
742,01 eta 1.240,00 euro bitartean  364,00
1.240,00 eurotik gorakoa  485,00


ARTISTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2015EKO EKITALDIAN - ESS/86/2015 Agindua, urtarrilaren 30ekoa (urtarrilaren 31ko BOE), eragina 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera

Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro Euro
1 Zuzendariak, koreografia eta eszena zuzendariak eta zuzendari artistikoak, lehenengo maisu zuzendariak eta irrati eta telebista aurkezleak 35,23 43.272,00
2 Bigarren eta hirugarren maisu zuzendariak, lehen eta bigarren ordezko maisuak eta orkestra-zuzendariak 29,48 43.272,00
3 Maisuak (koreografikoak, abesbatzakoak eta hitzemaileak), bandako zuzendariak, errejidoreak, hitzemaileak eta irratiko eta telebistako esatariak 29,48 43.272,00
3 Aktoreak, abeslari lirikoak eta musika arinekoak, karikatoak, dantzatokietako animatzaileak, dantzariak, musikariak eta zirku, folklore eta barietateetako artistak. 29,48 (6) 43.272,00
5 Zuzendari-laguntzaileak 29,48 43.272,00
7 Zuzendaritza-idazkariak 29,48 43.272,00

Artisten eguneko oinarria 2015
(6) Ordainsaria guztira (euro) Oinarria eguneko (euro)
409 eurora arte 240,00
409,01 eta 735,00 euro bitartean  303,00
735,01 eta 1.228,00 euro bitartean  360,00
1.228,00 eurotik gorakoa  480,00


ARTISTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2014KO EKITALDIAN - ESS/106/2014 Agindua, urtarrilaren 31koa (otsailaren 1eko BOE) Ondorioak 2014/01/01etik aurrera
Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro Euro
1 Zuzendariak, koreografia eta eszena Zuzendariak eta Zuzendari artistikoak,   lehenengo maisu zuzendariak eta irrati eta telebista aurkezleak 35,05 43.164,00
2 Bigarren eta hirugarren maisu zuzendariak, lehen eta bigarren ordezko maisuak eta orkestra-zuzendariak 29,19 43.164,00
3 Maisuak (koreografikoak, abesbatzakoak eta hitzemaileak), bandako zuzendariak, errejidoreak, hitzemaileak eta irratiko eta telebistako esatariak. 29,19 43.164,00
3 Aktoreak, abeslari lirikoak eta musika arinekoak, karikatoak, dantzatokietako animatzaileak, dantzariak, musikariak eta zirku, folklore eta barietateetako artistak. 29,19 (5) 43.164,00
5 Zuzendari-laguntzaileak 29,19 43.164,00
7 Zuzendaritza-idazkariak 29,19 43.164,00

Artisten eguneko oinarria 2014
(5) Ordainsaria guztira (euro) Oinarria eguneko (euro)
408,00 arte 239,00
408,01 eta 733,00 artean 302,00
733,01 eta 1.225,00 artean 359,00
1.225,0 baino gehiago 479,00


ARTISTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2013KO EKITALDIAN - ESS/56/2013 Agindua, urtarrilaren 28koa (urtarrilaren 29ko BOE) Ondorioak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera
Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro Euro
1 Zuzendariak, koreografia eta eszena zuzendariak eta zuzendari artistikoak, lehenengo maisu zuzendariak eta irrati eta telebista aurkezleak 35,05 41.108,40
2 Bigarren eta hirugarren maisu zuzendariak, lehen eta bigarren ordezko maisuak eta orkestra-zuzendariak 29,07 41.108,40
3 Maisuak (koreografikoak, abesbatzakoak eta hitzemaileak), bandako zuzendariak, errejidoreak, hitzemaileak eta irratiko eta telebistako esatariak. 28,62 41.108,40
3 Aktoreak, abeslari lirikoak eta musika arinekoak, karikatoak, dantzatokietako animatzaileak, dantzariak, musikariak   eta zirku, folklore eta barietateetako artistak. 28,62 (4) 41.108,40
5 Zuzendari-laguntzaileak 28,62 41.108,40
7 Zuzendaritza-idazkariak 28,62 41.108,40

Artisten eguneko oinarria 2013
(4) Ordainsaria guztira (euro) Oinarria eguneko (euro)
389,00 arte 228,00
389,01 eta 698,00 artean 288,00
698,01 eta 1.167,00 artean 342,00
1.167,01 baino gehiago 456,00

2. taula Artisten kotizazio-oinarriak I

Produkzio, filmen bikoizketa, filmen sinkronizazio lanak (luzemetrai, laburmetrai edo publizitate motakoak barne) edo telebistarako lanak.

ARTISTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2017KO EKITALDIAN - 3/2017 Legea, ekainaren 27koa (ekainaren 28ko BOE)  Ondorioak 2017ko uztailaren 1etik aurrera

Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro Euro
1 Zuzendariak 38,43 45.014,40
2 Argazki-zuzendariak 31,87 45.014,40
3 Ekoizpen-zuzendariak eta aktoreak 30,66 45.014,40
4 Dekoratzaileak 30,66 45.014,40
5 Muntatzaileak, bikoizketa-teknikariak, buru teknikoak eta elkarrizketa-egokitzaileak, bigarren operadoreak, makillatzaileak, teknikari laguntzaileak, lehen ekoizpen laguntzailea, argazkilaria (foto finkoa), figuringileak, soinu-buruak eta zuzendaritza-laguntzailea 30,66 (8) 45.014,40
7 Operadore-laguntzaileak, makillatzaile-laguntzaileak, bigarren ekoizpen-laguntzailea, filmaketa-idazkariak, dekoratzaile-laguntzaileak, ileapaintzaileak, ileapaindegi-laguntzailea, soinu-laguntzaileak, filmaketan ekoizpen-idazkaria, muntaketa-laguntzaileak, zuzendaritza-laguntzaileak, makillatzaile-laguntzaileak eta ekoizpen-laguntzaileak, konpartsa-taldeak eta figuranteak 30,66 45.014,40


ARTISTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2017KO EKITALDIAN - ESS/106/2017 Agindua, otsailaren 9koa (otsailaren 11ko BOE)  Ondorioak 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera

Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro Euro
1 Zuzendariak 38,43 45.014,40
2 Argazki-zuzendariak 31,87 45.014,40
3 Ekoizpen-zuzendariak eta aktoreak 29,77 45.014,40
4 Dekoratzaileak 29,77 45.014,40
5 Muntatzaileak, bikoizketa-teknikariak, buru teknikoak eta elkarrizketa-egokitzaileak, bigarren operadoreak, makillatzaileak, teknikari laguntzaileak, lehen ekoizpen laguntzailea, argazkilaria (foto finkoa), figuringileak, soinu-buruak eta zuzendaritza-laguntzailea 29,77 (8) 45.014,40
7 Operadore-laguntzaileak, makillatzaile-laguntzaileak, bigarren ekoizpen-laguntzailea, filmaketa-idazkariak, dekoratzaile-laguntzaileak, ileapaintzaileak, ileapaindegi-laguntzailea, soinu-laguntzaileak, filmaketan ekoizpen-idazkaria, muntaketa-laguntzaileak, zuzendaritza-laguntzaileak, makillatzaile-laguntzaileak eta ekoizpen-laguntzaileak, konpartsa-taldeak eta figuranteak 29,77 45.014,40Artisten eguneko oinarria 2017
(8) Ordainsaria guztira (euro) Oinarria eguneko (euro)
425,00 arte 249,00
425,01 eta 764,00 artean 315,00
764,01 eta 1.277,10 artean 375,00
1.277,10 baino gehiago 500,00


 

ARTISTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2016KO EKITALDIAN - ESS/70/2016 Agindua, urtarrilaren 29koa (urtarrilaren 30eko BOE)    Ondorioak 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera

Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro
1 Zuzendariak 35,58 43.704,00
2 Argazki-zuzendariak 29,77 43.704,00
3 Ekoizpen-zuzendariak eta aktoreak 29,77 43.704,00
4 Dekoratzaileak 29,77 43.704,00
5 Muntatzaileak, bikoizketa-teknikariak, buru teknikoak eta elkarrizketa-egokitzaileak, bigarren operadoreak, makillatzaileak, teknikari laguntzaileak, lehen ekoizpen laguntzailea, argazkilaria (foto finkoa), figuringileak, soinu-buruak eta zuzendaritza-laguntzailea 29,77 (7) 43.704,00
7 Operadore-laguntzaileak, makillatzaile-laguntzaileak, bigarren ekoizpen-laguntzailea, filmaketa-idazkariak, dekoratzaile-laguntzaileak, ileapaintzaileak, ileapaindegi-laguntzailea, soinu-laguntzaileak, filmaketan ekoizpen-idazkaria, muntaketa-laguntzaileak, zuzendaritza-laguntzaileak, makillatzaile-laguntzaileak eta ekoizpen-laguntzaileak, konpartsa-taldeak eta figuranteak 29,77 43.704,00


Artisten eguneko oinarria 2016
(7) Ordainsaria guztira (euro) Oinarria eguneko (euro)
413 eurora arte 242,00
413,01 eta 742,00 euro bitartean 306,00
742,01 eta 1.240,00 euro bitartean 364,00
1.240,00 eurotik gorakoa  485,00

 

ARTISTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2015EKO EKITALDIAN - ESS/86/2015 Agindua, urtarrilaren 30ekoa (urtarrilaren 31ko BOE)     Ondorioak 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera

Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro
1 Zuzendariak 35,23 43.272,00
2 Argazki-zuzendariak 29,48 43.272,00
3 Ekoizpen-zuzendariak eta aktoreak 29,48 43.272,00
4 Dekoratzaileak 29,48 43.272,00
5 Muntatzaileak, bikoizketa-teknikariak, buru teknikoak eta elkarrizketa-egokitzaileak, bigarren operadoreak, makillatzaileak, teknikari laguntzaileak, lehen ekoizpen laguntzailea, argazkilaria (foto finkoa), figuringileak, soinu-buruak eta zuzendaritza-laguntzailea 29,48 (6) 43.272,00
7 Operadore-laguntzaileak, makillatzaile-laguntzaileak, bigarren ekoizpen-laguntzailea, filmaketa-idazkariak, dekoratzaile-laguntzaileak, ileapaintzaileak, ileapaindegi-laguntzailea, soinu-laguntzaileak, filmaketan ekoizpen-idazkaria, muntaketa-laguntzaileak, zuzendaritza-laguntzaileak, makillatzaile-laguntzaileak eta ekoizpen-laguntzaileak, konpartsa-taldeak eta figuranteak 29,48 43.272,00

Artisten eguneko oinarria 2015
(6) Ordainsaria guztira (euro) Oinarria eguneko (euro)
409 eurora arte 240,00
409,01 eta 735,00 euro bitartean 303,00
735,01 eta 1.228,00 euro bitartean 360,00
1.228,00 eurotik gorakoa  480,00

 

 

ARTISTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2014KO EKITALDIAN - ESS/106/2014 Agindua, urtarrilaren 31koa (otsailaren 1eko BOE) Ondorioak 2014/01/01etik aurrera

Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro
1 Zuzendariak 35,05 43.164,00
2 Argazki-zuzendariak 29,19 43.164,00
3 Ekoizpen-zuzendariak eta aktoreak 29,19 43.164,00
4 Dekoratzaileak 29,19 43.164,00
5 Muntatzaileak, bikoizketa-teknikariak, buru teknikoak eta elkarrizketa-egokitzaileak, bigarren operadoreak, makillatzaileak, teknikari laguntzaileak, lehen ekoizpen laguntzailea, argazkilaria (foto finkoa), figuringileak, soinu-buruak eta zuzendaritza-laguntzailea 29,19 (5) 43.164,00
7 Operadore-laguntzaileak, makillatzaile-laguntzaileak, bigarren ekoizpen-laguntzailea, filmaketa-idazkariak, dekoratzaile-laguntzaileak, ileapaintzaileak, ileapaindegi-laguntzailea, soinu-laguntzaileak, filmaketan ekoizpen-idazkaria, muntaketa-laguntzaileak, zuzendaritza-laguntzaileak, makillatzaile-laguntzaileak eta ekoizpen-laguntzaileak, konpartsa-taldeak eta figuranteak 29,19 43.164,00

Artisten eguneko oinarria 2014
(5) Ordainsaria guztira (euro) Oinarria eguneko (euro)
408,00 arte 239,00
408,01 eta 733,00 artean 302,00
733,01 eta 1.225,00 artean 359,00
1.225,00 baino gehiago 479,00


 

ARTISTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK 2013KO EKITALDIAN - ESS/56/2013 Agindua, urtarrilaren 28koa (urtarrilaren 29ko BOE). Ondorioak 2013/01/01etik aurrera

Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Eguneko Gutxieneko Oinarria Konturako Oinarria Eguneko Urteko Gehieneko Oinarria
Euro Euro Euro
1 Zuzendariak 35,05 41.108,40
2 Argazki-zuzendariak 29,07 41.108,40
3 Ekoizpen-zuzendariak eta aktoreak 28,62 41.108,40
4 Dekoratzaileak 28,62 41.108,40
5 Muntatzaileak, bikoizketa-teknikariak, buru teknikoak eta elkarrizketa-egokitzaileak, bigarren operadoreak, makillatzaileak, teknikari laguntzaileak, lehen ekoizpen laguntzailea, argazkilaria (foto finkoa), figuringileak, soinu-buruak eta zuzendaritza-laguntzailea 28,62 (4) 41.108,40
7 Operadore-laguntzaileak, makillatzaile-laguntzaileak, bigarren ekoizpen-laguntzailea, filmaketa-idazkariak, dekoratzaile-laguntzaileak, ileapaintzaileak, ileapaindegi-laguntzailea, soinu-laguntzaileak, filmaketan ekoizpen-idazkaria, muntaketa-laguntzaileak, zuzendaritza-laguntzaileak, makillatzaile-laguntzaileak eta ekoizpen-laguntzaileak, konpartsa-taldeak eta figuranteak 28,62 41.108,40

Artisten eguneko oinarria 2013
(4) Ordainsaria guztira (euro) Oinarria eguneko (euro)
389,00 arte 228,00
389,01 eta 698,00 artean 288,00
698,01 eta 1.167,00 artean 342,00
1.167,01 baino gehiago 456,00

Abenduaren 22ko 2064/1995 Errege Dekretuak onartutako Kotizazioari buruzko Erregelamendu Orokorreko 32.4 artikuluan adierazitakoaren arabera, artistak egindako jardueren araberako gehieneko kotizazio oinarriak, enpresa batentzat edo batzuentzat, urterokoa izango da eta artista dagoen kotizazio talde bakoitzari dagozkion gehieneko hileko oinarrien gehiketa izango da.

Complementary Content
${loading}