Gertaerak Kentzeagatik Koefiziente Murriztaileak

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

KOEFIZIENTE MURRIZTAILEAK, BAZTERTUTAKO KONTINGENTZIAK, 2017KO EKITALDIA ESS/106/2017 Agindua, otsailaren 9koa (otsailaren 11ko BOE)
Baztertutako kontingentziak Enpresa Langileak Guztira
1.- Familiaren babesa (*) (*) (*)
2.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako ezgaitasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena eta erretiroa (**) (**) (**)
3.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako aldi baterako ezgaitasuna 0,038 0,007 0,045
4.- Osasun-laguntza gaixotasun arruntagatik, haurdunaldian zehar, edoskitze naturalean zehar eta amatasun eta aitatasun aldian egon litekeen arriskuagatik eta lanekoa ez den istripuagatik (***) (***) (***)
5.- Farmazia-prestazioa (***) (***) (***)
6.- Apirilaren 2ko RD 480/1993 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen iragankorraren 2. ataleko lehen paragrafoaren bigarren puntuak biltzen dituen kasuak; aipatu dokumentuaren bitartez, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean barneratzen da Tokiko Administrazioko funtzionarioen Erregimen Berezia 0,017 0,003 0,020
7.- Baztertutako kasuak aldi baterako ezgaitasun-kontingentzietatik, amatasun, aitatasun, haurdunaldi eta edoskitzaro naturalaren bitarteko arriskuarengatiko kontingentzietatik, sartu berriak diren funtzionario publikoengatik eta zerga eta lan arloko jardueren abenduaren 3ko 13/2010 Errege Lege Dekretuaren 20. artikuluaren gainerako langileen eta inbertsioa sustatzeko eta enplegua sortzeko jardueren kontingentzietatik. 0,046 0,009 0,055

KOEFIZIENTE MURRIZTATZAILEAK, 2016KO EKITALDIAN BAZTERTUTAKO KONTINGENTZIAK - ESS/70/2016 Agindua, urtarrilaren 29koa (urtarrilaren 30eko BOE)
Baztertutako kontingentziak Enpresa Langileak Guztira
1.- Familiaren babesa (*) (*) (*)
2.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako ezgaitasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena eta erretiroa (**) (**) (**)
3.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako aldi baterako ezgaitasuna 0,038 0,007 0,045
4.- Osasun-laguntza gaixotasun arruntagatik, haurdunaldian zehar, edoskitze naturalean zehar eta amatasun eta aitatasun aldian egon litekeen arriskuagatik eta lanekoa ez den istripuagatik (***) (***) (***)
5.- Farmazia-prestazioa (***) (***) (***)
6.- Apirilaren 2ko RD 480/1993 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen iragankorraren 2. ataleko lehen paragrafoaren bigarren puntuak biltzen dituen kasuak; aipatu dokumentuaren bitartez, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean barneratzen da Tokiko Administrazioko funtzionarioen Erregimen Berezia 0,017 0,003 0,020
7.- Baztertutako kasuak aldi baterako ezgaitasun-kontingentzietatik, amatasun, aitatasun, haurdunaldi eta edoskitzaro naturalaren bitarteko arriskuarengatiko kontingentzietatik, sartu berriak diren funtzionario publikoengatik eta zerga eta lan arloko jardueren abenduaren 3ko 13/2010 Errege Lege Dekretuaren 20. artikuluaren gainerako langileen eta inbertsioa sustatzeko eta enplegua sortzeko jardueren kontingentzietatik. 0,046 0,009 0,055


KOEFIZIENTE MURRIZTAILEAK, 2015EKO EKITALDIAN BAZTERTUTAKO KONTINGENTZIAK - urtarrilaren 30eko ESS/86/2015 Agindua (urtarrilaren 31ko BOE)
Baztertutako kontingentziak Enpresa Langileak Guztira
1.- Familiaren babesa (*) (*) (*)
2.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako ezgaitasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena eta erretiroa (**) (**) (**)
3.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako aldi baterako ezgaitasuna 0,038 0,007 0,045
4.- Osasun-laguntza gaixotasun arruntagatik, haurdunaldian zehar, edoskitze naturalean zehar eta amatasun eta aitatasun aldian egon litekeen arriskuagatik eta lanekoa ez den istripuagatik (***) (***) (***)
5.- Farmazia-prestazioa (***) (***) (***)
6.- Apirilaren 2ko RD 480/1993 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen iragankorraren 2. ataleko lehen paragrafoaren bigarren puntuak biltzen dituen kasuak; aipatu dokumentuaren bitartez, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean barneratzen da Tokiko Administrazioko funtzionarioen Erregimen Berezia 0,021 0,004 0,025
7.- Baztertutako kasuak aldi baterako ezgaitasun-kontingentzietatik, amatasun, aitatasun, haurdunaldi eta edoskitzaro naturalaren bitarteko arriskuarengatiko kontingentzietatik, sartu berriak diren funtzionario publikoengatik eta zerga eta lan arloko jardueren abenduaren 3ko 13/2010 Errege Lege Dekretuaren 20. artikuluaren gainerako langileen eta inbertsioa sustatzeko eta enplegua sortzeko jardueren kontingentzietatik. 0,046 0,009 0,055


KOEFIZIENTE MURRIZTAILEAK, BAZTERTUTAKO KONTINGENTZIAK, 2014KO EKITALDIA - ESS/106/2014 Agindua urtarrilaren 31koa (otsailaren 1eko BOE ))
Baztertutako kontingentziak Enpresa Langileak Guztira
1.- Familiaren babesa (*) (*) (*)
2.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako ezgaitasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena eta erretiroa (**) (**) (**)
3.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako aldi baterako ezgaitasuna 0,038 0,007 0,045
4.- Osasun-laguntza gaixotasun arruntagatik, haurdunaldian zehar, edoskitze naturalean zehar eta amatasun eta aitatasun aldian egon litekeen arriskuagatik eta lanekoa ez den istripuagatik (***) (***) (***)
5.- Farmazia-prestazioa (***) (***) (***)
6 .- Tokiko Administrazioko funtzionarioen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezia Erregimen Orokorrean barne hartzeari buruzko apirilaren 2ko 480/1993 |R.D.-aren bosgarren xedapen iragankorraren 2. ataleko lehen paragrafoko bigarren puntuak xedatzen dituen kasuetan 0,025 0,005 0,030
7.- Baztertutako kasuak aldi baterako ezgaitasun-kontingentzietatik, amatasun, aitatasun, haurdunaldi eta edoskitzaro naturalaren bitarteko arriskuarengatiko kontingentzietatik, sartu berriak diren funtzionario publikoengatik eta zerga eta lan arloko jardueren abenduaren 3ko 13/2010 Errege Lege Dekretuaren 20. artikuluaren gainerako langileen eta inbertsioa sustatzeko eta enplegua sortzeko jardueren kontingentzietatik. 0,046 0,009 0,055

KOEFIZIENTE MURRIZTAILEAK, BAZTERTUTAKO KONTINGENTZIAK, 2013KO EKITALDIA - ESS/56/2013 Agindua, urtarrilaren 28koa (urtarrilaren 29kootsailaren 1eko BOE )
Baztertutako kontingentziak Enpresa Langileak Guztira
1.- Familiaren babesa (*) (*) (*)
2.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako ezgaitasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena eta erretiroa (**) (**) (**)
3.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako aldi baterako ezgaitasuna 0,042 0,008 0,050
4.- Osasun-laguntza gaixotasun arruntagatik, haurdunaldian zehar, edoskitze naturalean zehar eta amatasun eta aitatasun aldian egon litekeen arriskuagatik eta lanekoa ez den istripuagatik (***) (***) (***)
5.- Farmazia-prestazioa (***) (***) (***)
6 .- Tokiko Administrazioko funtzionarioen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezia Erregimen Orokorrean barne hartzeari buruzko apirilaren 2ko 480/1993 |R.D.-aren bosgarren xedapen iragankorraren 2. ataleko lehen paragrafoko bigarren puntuak xedatzen dituen kasuetan 0,029 0,006 0,035
7.- Baztertutako kasuak aldi baterako ezgaitasun-kontingentzietatik, amatasun, aitatasun, haurdunaldi eta edoskitzaro naturalaren bitarteko arriskuarengatiko kontingentzietatik, sartu berriak diren funtzionario publikoengatik eta zerga eta lan arloko jardueren abenduaren 3ko 13/2010 Errege Lege Dekretuaren 20. artikuluaren gainerako langileen eta inbertsioa sustatzeko eta enplegua sortzeko jardueren kontingentzietatik. 0,050 0,010 0,060

(*) 2001eko urtarrilaren 1etik aurrera, familiaren Babesagatik koefiziente murriztatzailea desagertu egin da.

(**) 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera, Erretiroagatiko, Ezgaitasun Iraunkorragatiko, Heriotzagatiko eta Biziraupenagatiko koefiziente murriztailea desagertu egin da.

(***) 2010eko urtarrilaren 1etik aurrera desagertuko dira kontingentzia horientzat koefiziente murriztaileak.

OHARRAK: Kotizazioari kendu beharreko zenbatekoa honela zehaztuko da: dagokien kotizazio-oinarriei (edo horien baturari) indarrean dagoen tasa bakarra aplikatuz ateratzen den kuota osoa adierazitako koefizienteez biderkatuz.

Complementary Content
${loading}