Bases de Cotització Professionals Taurins

BASES COTITZACIÓ PROFESSIONALS TAURINS EXERCICI 17 - Ordre ESS/106/2017, de 9/2 (BOE de l'11/2), efecte des de l'1/1/17

Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Matadors de toros i rellonejadors classificats als grups "A" i "B" 38,43 1.158,40 45.014,40
2 Picadors i banderillers que acompanyen els matadors de toros del grup "A" 31,87 1.066,00 45.014,40
3 Matadors de toros i rellonejadors classificats al grup "C" i la resta de picadors i banderillers 27,72 800,00 45.014,40
7 Mossos d'espases i ajudants rematadors, novellers i toreros còmics 27,52 478,00 45.014,40BASES COTITZACIÓ PROFESSIONALS TAURINS EXERCICI 16 - Ordre ESS/70/2016, de 29/1 (BOE del 30/1), efecte des de l'1/1/16
Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Matadors de toros i rellonejadors classificats als grups "A" i "B" 35,58

1.124,00

43.704,00
2 Picadors i banderillers que acompanyen els matadors de toros del grup "A" 29,51 1.035,00 43.704,00
3 Matadors de toros i rellonejadors classificats al grup "C" i la resta de picadors i banderillers 25,67 777,00 43.704,00
7 Mossos d'espases i ajudants rematadors, novellers i toreros còmics 25,48 464,00 43.704,00

 

BASES COTITZACIÓ PROFESSIONALS TAURINS EXERCICI 15 - Ordre ESS/86/2015, de 30/1 (BOE del 31/1), efecte des de l'1/1/15

Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Matadors de toros i rellonejadors classificats als grups "A" i "B" 35,23 1.113,00 43.272,00
2 Picadors i banderillers que acompanyen els matadors de toros del grup "A" 29,22 1.025,00 43.272,00
3 Matadors de toros i rellonejadors classificats al grup "C" i la resta de picadors i banderillers 25,42 769,00 43.272,00
7 Mossos d'espases i ajudants rematadors, novellers i toreros còmics 25,22 459,00 43.272,00

 

BASES COTITZACIÓ PROFESSIONALS TAURINS EXERCICI 14 - Ordre ESS/106/2014, de 31/1 (BOE de l'1/2), efecte des de l'1/1/14

Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Matadors de toros i rellonejadors classificats als grups "A" i "B" 35,05 1.110,00 43.164,00
2 Picadors i banderillers que acompanyen els matadors de toros del grup "A" 29,07 1.022,00 43.164,00
3 Matadors de toros i rellonejadors classificats al grup "C" i la resta de picadors i banderillers 25,29 767,00 43.164,00
7 Mossos d'espases i ajudants rematadors, novellers i toreros còmics 25,10 458,00 43.164,00

 

BASES COTITZACIÓ PROFESSIONALS TAURINS EXERCICI 13 - Ordre ESS/56/2013, de 28/1 (BOE del 29), efecte 1/1/13

Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Matadors de toros i rellonejadors classificats als grups "A" i "B" 35,05 1.057,00 41.108,40
2 Picadors i banderillers que acompanyen els matadors de toros del grup "A" 29,07 973,00 41.108,40
3 Matadors de toros i rellonejadors classificats al grup "C" i la resta de picadors i banderillers 25,29 730,00 41.108,40
7 Mossos d'espases i ajudants rematadors, novellers i toreros còmics 25,10 436,00 41.108,40

El límit màxim de les bases de cotització pel que fa a les activitats efectuades pel professional taurí, per a una o diverses empreses, té caràcter anual i es determina per l'elevació a còmput anual de la base màxima mensual.

Complementary Content
${loading}