Coeficientes Multiplicadores para Convenios Especiais

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

CONVENIOS ESPECIAIS (COEFICIENTES MULTIPLICADORES ÚLTIMOS 5 ANOS)
Disposicións Orde ESS/106/2017 09/02 (BOE do 11/02) Orde ESS/70/2016 29/01 (BOE do 30/01) Orde ESS/86/2015 30/01 (BOE do 31/01 Orde ESS/106/2014 31/01 (BOE do 01/02) Orde ESS/56/2013 28/01 (BOE do 29)
Efectos Dende 01/01/2017 Dende 01.01.16 Dende 01/01/2015 Dende 01/01/2014 Dende 01/01/2013
Continxencias
Todas as continxencias comúns agás subsidios económicos por incapacidade temporal, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural, maternidade e paternidade 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94
Xubilación, incapacidade permanente, morte e supervivencia derivadas de continxencias comúns e servizos sociais, subscritos antes do 01-01-98 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
Convenios Especiais subscritos por traballadores contratados a tempo parcial, redución de xornada de traballo por coidado de menor, persoa con discapacidade ou familiar, ou durante a situación de folga legal ou peche patronal. (1) (1) (1) (1) (1)
- subscritos antes do 01-01-98 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
- subscritos despois do 01-01-98 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

(1) Durante a situación de folga legal ou peche patronal, é o 0,94.

OBSERVACIÓNS: Para determinar a cotización nos casos indicados actuarase do xeito seguinte:

a) Calcularase a cota íntegra, aplicando á base de cotización o tipo único de cotización vixente no Réxime Xeral da Seguridade Social.

b) O resultado obtido multiplicarase polo coeficiente que en cada caso corresponda, constituíndo o produto que resulte a cota que se ten que ingresar.

Complementary Content
${loading}