Enpresa Laguntzaileen Koefiziente Murriztaileak

GAIXOTASUN ARRUNTETIK ETA LANEKOA EZ DEN ISTRIPUTIK ERATORRITAKO OSASUN-LAGUNTZA ETA ALDI BATERAKO EZGAITASUNA
Urteak Legezko Xedapenak Ondorioak Koefiziente Murriztaileak
Enpresak ordaindutako Medikuak Gizarte Segurantzak ordaindutako Medikuak
O.L. A.B.E. Guztira O.L. A.B.E. Guztira
2017 ESS/106/2017 Agindua, otsailaren 9koa (otsailaren 11ko BOE) 2017.01.01 (1) (1) (1) (1)
2016 ESS/70/2016 Agindua, urtarrilaren 29koa (urtarrilaren 30eko BOE) 2016.01.01 (1) (1) (1) (1)
2015 ESS/86/2015 Agindua, urtarrilaren 30ekoa (urtarrilaren 31ko BOE) 2015.01.01 (1) (1) (1) (1)
2014 ESS/106/2014 Agindua, urtarrilaren 31koa (otsailaren 1ekootsailaren 1eko BOE ) 2014.01.01 (1) (1) (1) (1)
2013 ESS/56/2013 Agindua, urtarrilaren 28koa (urtarrilaren 29ko BOE) 2013.01.01 (1) (1) (1) (1)

Kotizaziotik kendu beharreko zenbatekoa zehaztuko da kotizazio-oinarriei indarrean dagoen tasa bakarra aplikatuta ateratako osoko kuota koefizientearekin biderkatuta.

(1) 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera, gaixotasun arrunten eta lanekoak ez diren istripuen osasun-laguntza eta aldi baterako ezgaitasunak kudeatzeko borondatezko lankidetza bertan behera utziko da.

LAN ISTRIPUETATIK ETA LANBIDE GAIXOTASUNETATIK ERATORRITAKO OSASUN-LAGUNTZA ETA ALDI BATERAKO EZGAITASUNA
Urteak Legezko Xedapenak Ondorioak Lan istripu eta lanbide gaixotasunengatiko hobariak Zerbitzu Sozial Arruntenganako ekarpenen koefizientea
A.B.E. E.H.B.
2017 ESS/106/2017 Agindua, otsailaren 9koa (otsailaren 11ko BOE) 2017.01.01 "Ez du kotizatzen" "Kotizatzen du" 0,310
2016 ESS/70/2016 Agindua, urtarrilaren 29koa (urtarrilaren 30eko BOE) 2016.01.01 "Ez du kotizatzen" "Kotizatzen du" 0,310
2015 ESS/86/2015 Agindua, urtarrilaren 30ekoa (urtarrilaren 31ko BOE) 2015.01.01 "Ez du kotizatzen" "Kotizatzen du" 0,310
2014 ESS/106/2014 Agindua, urtarrilaren 31koa (otsailaren 1ekootsailaren 1eko BOE ) 2014.01.01 "Ez du kotizatzen" "Kotizatzen du" 0,310
2013 ESS/56/2013 Agindua, urtarrilaren 28koa (urtarrilaren 29ko BOE) 2013.01.01 "Ez du kotizatzen" "Kotizatzen du" 0,310

Koefizienteak EHBari dagozkion lan istripu eta lanbide gaixotasunen kuotengatik biderkatuz kalkulatuko da ordaindu beharreko zenbatekoa.

OHARRAK:

Kontingentzia arruntek eragindako aldi baterako ezgaitasunengatiko diru-laguntzak ordaintzen laguntzen duten Gizarte Segurantzako Mutualitate Laguntzaileek zenbateko hau jasoko dute: enpresa kideetako kontingentzia arrunten kuota osoari 0,055 koefizientea (*) ezarriz lortzen den zenbatekoa.

2013. urterako, kotizazio-oinarriei kontingentzia arruntengatiko indarreko kotizazio-tasa bakarra aplikatzean enpresek lortutako kuota osoari oro har 0,050eko koefizientea aplikatuko zaie. Ehuneko hori 0,055 izango da koefiziente orokorraren finantza gutxiegitasuna dutela egiaztatzen duten mutualitateen kasuan, egiturazko egoerak direla eta

2014. eta 2015. urteetarako, oro har, 0,050eko koefizientea aplikatuko zaio enpresek eta langileek kontingentzia arruntengatik egindako ekarpenaren kuota osoari. Ehuneko hori 0,055 izango da, egiturazko egoerak direla eta, koefiziente orokorraren finantza gutxiegitasuna dutela egiaztatzen duten mutualitateen kasuan. Hala ere, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Nekazaritzako Besteren Konturako Langileen Sistema Berezian, kuotaren zenbatekoa zehazteko, 0,030eko koefizientea aplikatu beharko zaio enpresek eta langileek kontingentzia arruntengatik egindako ekarpenaren kuota osoari; ehuneko hori 0,033 izango da koefiziente orokorraren finantza gutxiegitasuna dutela egiaztatzen duten mutualitateen kasuan, egiturazko egoerak direla eta.

2016. eta 2017. urteetarako, oro har, 0,051ko koefizientea aplikatuko zaio enpresek eta langileek kontingentzia arruntengatik egindako ekarpenaren kuota osoari. Ehuneko hori 0,055 izango da, egiturazko egoerak direla eta, koefiziente orokorraren finantza gutxiegitasuna dutela egiaztatzen duten mutualitateen kasuan. Hala ere, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Nekazaritzako Besteren Konturako Langileen Sistema Berezian, kuotaren zenbatekoa zehazteko, 0,030eko koefizientea aplikatu beharko zaio enpresek eta langileek kontingentzia arruntengatik egindako ekarpenaren kuota osoari; ehuneko hori 0,033 izango da koefiziente orokorraren finantza gutxiegitasuna dutela egiaztatzen duten mutualitateen kasuan, egiturazko egoerak direla eta.

Complementary Content
${loading}