Kotizazio tasak

ERREGIMEN OROKORREKO KOTIZAZIO-TASAK 2017KO EKITALDIAN - ESS/106/2017 AGINDUA, otsailaren 9koa (otsailaren 11ko BOE)
Kontingentziak Enpresaria Langilea Guztira
Kontingentzia Arruntak 23,60 4,70 28,30
Aparteko orduak (1):
- Ezinbestekoa 12,00 2,00 14,00
- Ezinbestekoa Ez dena 23,60 4,70 28,30
Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak (4) (4)
Beste Kotizazio Batzuk
Langabezia (5)
Fogasa0,20 0,20
Lanbide Prestakuntza 0,60 0,10 0,70

 

ERREGIMEN OROKORREKO KOTIZAZIO-TASAK 2016KO EKITALDIAN - ESS/70/2016 AGINDUA, urtarrilaren 29koa (urtarrilaren 30eko BOE)
Kontingentziak Enpresaria Langilea Guztira
Kontingentzia Arruntak 23,60 4,70 28,30
Aparteko orduak (1):
- Ezinbestekoa 12,00 2,00 14,00
- Ezinbestekoa Ez dena 23,60 4,70 28,30
Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak (4) (4)
Beste Kotizazio Batzuk
Langabezia (6)
Fogasa 0,20 0,20
Lanbide Prestakuntza 0,60 0,10 0,70

ERREGIMEN OROKORREKO KOTIZAZIO-TASAK 2015EKO EKITALDIAN - ESS/86/2015 AGINDUA, urtarrilaren 30ekoa (urtarrilaren 31ko BOE) 
Kontingentziak Enpresaria Langilea Guztira
Kontingentzia Arruntak 23,60 4,70 28,30
Aparteko orduak (1):
- Ezinbestekoa 12,00 2,00 14,00
- Ezinbestekoa Ez dena 23,60 4,70 28,30
Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak (4) (4)
Beste Kotizazio Batzuk
Langabezia (6)
Fogasa 0,20 0,20
Lanbide Prestakuntza 0,60 0,10 0,70

ERREGIMEN OROKORREKO KOTIZAZIO-TASAK 2014KO EKITALDIAN - ESS/106/2014 AGINDUA, urtarrilaren 31koa (otsailaren 1ekoBOE )

Kontingentziak Enpresaria Langilea Guztira
Kontingentzia Arruntak 23,60 4,70 28,30
Aparteko orduak (1):
- Ezinbestekoa 12,00 2,00 14,00
- Ezinbestekoa Ez dena 23,60 4,70 28,30
Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak (4) (4)
Beste Kotizazio Batzuk
Langabezia (6)
Fogasa0,20 0,20
Lanbide Prestakuntza 0,60 0,10 0,70


ERREGIMEN OROKORREKO KOTIZAZIO-TASAK 2013KO EKITALDIAN - ESS/56/2013 AGINDUA, urtarrilaren 28koa (urtarrilaren 29koBOE )
Kontingentziak Enpresaria Langilea Guztira
Kontingentzia Arruntak 23,60 4,70 28,30
Aparteko orduak (1):
- Ezinbestekoa 12,00 2,00 14,00
- Ezinbestekoa Ez dena 23,60 4,70 28,30
Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak (3) (3)
Beste Kotizazio Batzuk
Langabezia (5)
Fogasa0,20 0,20
Lanbide Prestakuntza 0,60 0,10 0,70

 

(1) 1998ko urtarrilaren 1etik, aparteko orduen kotizazio gehigarrian, tasa %14 gutxituta kotizatuko da, ezinbestekoak ziren aparteko orduak egiteagatik; baldintza hori ez duten aparteko ordu guztiak, berriz, ohiko tasan kotizatuko dira.

(2) 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarriak onartutako primen tarifa, 2010erako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 23ko 26/2009 Legeko azken xedapenetako zortzigarrenean jasoa.

(3) 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarriak onartutako primen tarifa, 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legeko azken xedapenetako hamazazpigarrenean jasoa.

(4) 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarriak onartutako primen tarifa, 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko urriaren 29ko 48/2015 Legearen azken xedapenetako zortzigarrenean jasoa.

(5) Langabezia (2010, 2011, 2012 eta 2013).

(6) Langabezia (2014, 2015, 2016 eta 2017).

 

Langabezia-motak (2010, 2011, 2012 eta 2013) (5)
Enpresa Langilea Guztira
Orokorra %5,50 %1,55 %7,05
Lanaldi osoko iraupen mugatuko kontratua %6,70 %1,60 %8,30
Lanaldi partzialeko iraupen mugatuko Kontratua %7,70 %1,60 %9,30

 

Langabezia-motak (2014, 2015, 2016 eta 2017) (6)
Enpresa Langilea Guztira
Orokorra %5,50 %1,55 %7,05
Lanaldi osoko iraupen mugatuko kontratua %6,70 %1,60 %8,30
Lanaldi partzialeko iraupen mugatuko Kontratua %6,70 %1,60 %8,30
Complementary Content
${loading}