Tipos de cotización

TIPOS DE COTIZACIÓN RÉXIME XERAL EXERCICIO 2017 - ORDE ESS/106/2017, do 09/02 (BOE do 11/02)
Continxencias Empresario Traballador Total
Continxencias Comúns 23,60 4,70 28,30
Horas extraordinarias (1):
- Forza maior 12,00 2,00 14,00
- Non Forza maior 23,60 4,70 28,30
Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais (4) (4)
Outras Cotizacións
Desemprego (5)
Fogasa0,20 0,20
Formación Profesional. 0,60 0,10 0,70

 

TIPOS DE COTIZACIÓN RÉXIME XERAL EXERCICIO 2016 - ORDE ESS/70/2016, do 29/01 (BOE do 30/01)
Continxencias Empresario Traballador Total
Continxencias Comúns 23,60 4,70 28,30
Horas extraordinarias (1):
- Forza maior 12,00 2,00 14,00
- Non Forza maior 23,60 4,70 28,30
Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais (4) (4)
Outras Cotizacións
Desemprego (6)
Fogasa 0,20 0,20
Formación Profesional. 0,60 0,10 0,70

TIPOS DE COTIZACIÓN RÉXIME XERAL EXERCICIO 2015 - ORDE ESS/86/2015, do 30/01 (BOE do 31/01) 
Continxencias Empresario Traballador Total
Continxencias Comúns 23,60 4,70 28,30
Horas extraordinarias (1):
- Forza maior 12,00 2,00 14,00
- Non Forza maior 23,60 4,70 28,30
Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais (4) (4)
Outras Cotizacións
Desemprego (6)
Fogasa 0,20 0,20
Formación Profesional. 0,60 0,10 0,70

TIPOS DE COTIZACIÓN RÉXIME XERAL EXERCICIO 2014 - ORDE ESS/106/2014 do 31/01 (BOE do 01/02)

Continxencias Empresario Traballador Total
Continxencias Comúns 23,60 4,70 28,30
Horas extraordinarias (1):
- Forza maior 12,00 2,00 14,00
- Non Forza maior 23,60 4,70 28,30
Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais (4) (4)
Outras Cotizacións
Desemprego (6)
Fogasa0,20 0,20
Formación Profesional. 0,60 0,10 0,70


TIPOS DE COTIZACIÓN RÉXIME XERAL EXERCICIO 2013 - ORDE ESS/56/2013 do 28/01 (BOE do 29)
Continxencias Empresario Traballador Total
Continxencias Comúns 23,60 4,70 28,30
Horas extraordinarias (1):
- Forza maior 12,00 2,00 14,00
- Non Forza maior 23,60 4,70 28,30
Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais (3) (3)
Outras Cotizacións
Desemprego (5)
Fogasa0,20 0,20
Formación Profesional. 0,60 0,10 0,70

 

(1) A partir do 1 de xaneiro de 1998, na cotización adicional por horas extraordinarias, cotizarase ao tipo reducido do 14%, exclusivamente polas horas extraordinarias realizadas por forza maior, e cotizarase ao tipo ordinario por todas as horas extraordinarias realizadas que non teñan tal condición.

(2) Tarifa de primas aprobada pola disposición adicional cuarta da Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007, en redacción dada pola disposición final oitava da Lei 26/2009, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o 2010.

(3) Tarifa de primas aprobada pola disposición adicional cuarta da Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007, en redacción dada pola disposición final décimo sétima da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o 2013.

(4) Tarifa de primas aprobada pola disposición adicional cuarta da Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007, en redacción dada pola disposición final oitava da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o 2016.

(5) Desemprego anos 2010, 2011, 2012 e 2013.

(6) Desemprego anos 2014, 2015, 2016 e 2017.

 

Tipos de Desemprego 2010, 2011, 2012 e 2013 (5)
Empresa Traballador Total
Xeral 5,50% 1,55% 7,05%
Contrato de duración determinada a tempo completo 6,70% 1,60% 8,30%
Contrato duración determinada tempo parcial 7,70% 1,60% 9,30%

 

Tipos de Desemprego 2014, 2015, 2016 e 2017 (6)
Empresa Traballador Total
Xeral 5,50% 1,55% 7,05%
Contrato de duración determinada a tempo completo 6,70% 1,60% 8,30%
Contrato duración determinada tempo parcial 6,70% 1,60% 8,30%
Complementary Content
${loading}