Presentació a través de mitjans informàtics, electrònics i telemàtics (Sistema RED-Seu Electrònica)

Les altes, baixes i variacions de dades de treballadors podran ser presentades pels subjectes obligats a través de mitjans informàtics, electrònics i telemàtics (Sistema RED) o de la Seu Electrònica.

 • A través del Sistema RED; per a això, els subjectes obligats a la presentació hauran de sol·licitar a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social una autorització al Sistema RED.
 • A través de la Seu Electrònica podeu accedir al servei Alta en el RETA.

Els comunicats d'alta, baixa i variacions de dades que es puguin presentar a través del Sistema RED són els corresponents als Règims següents:

 • Règim General:
  Dins el Règim General estan inclosos els col·lectius següents:
  • Col·lectiu General
  • Artistes Sistema Especial de fruites, verdures i conserves vegetals
  • Règim Especial de la Mineria del Carbó
 • Règim Especial del Mar: Treballadors per compte d'altri.
Complementary Content
${loading}