Terminis de presentació

Al quadre següent hi trobareu els terminis per presentar les sol·licituds d'alta, baixa i variació de dades en els diferents règims.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS RELACIONATS AMB L'AFILIACIÓ D'ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS EN RÈGIM GENERAL
Altes Baixes i Variacions
Règim General Abans de l'inici de la relació laboral amb un màxim de 60 dies naturals d'antelació 3 dies naturals

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS RELACIONATS AMB L'AFILIACIÓ D'ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS EN RÈGIM ESPECIAL D'AUTÒNOMS
Altes Baixes i Variacions
Règim d'Autònoms 30 dies naturals 3 dies naturals

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS RELACIONATS AMB L'AFILIACIÓ D'ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS EN RÈGIM DE MINERIA DEL CARBÓ
Altes Baixes i Variacions
Règim de Mineria del Carbó Abans de l'inici de la relació laboral 3 dies naturals

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS RELACIONATS AMB L'AFILIACIÓ D'ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS EN RÈGIM ESPECIAL DEL MAR
Règim Especial del Mar Altes Baixes i Variacions
Treballadors per Compte d'Altri Abans de l'inici de la relació laboral, amb un màxim de 60 dies naturals d'antelació. 3 dies naturals
Treballadors per Compte Propi 30 dies naturals 3 dies naturals
Complementary Content
${loading}