Terminis de presentació

En el quadre següent es recullen els terminis per a la presentació de les sol·licituds d'alta, baixa i variació de dades segons els diferents règims.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ D'ACTES RELACIONATS AMB L'AFILIACIÓ D'ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS EN RÈGIM GENERAL
Altes Baixes i Variacions
Règim General Previ a l'inici de la relació laboral fins a 60 dies naturals abans 3 dies naturals

TERMINIS DE PRESENTACIÓ D'ACTES RELACIONATS AMB L'AFILIACIÓ D'ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS EN RÈGIM ESPECIAL AUTÒNOMS
Altes Baixes i Variacions
Règim d'Autònoms 30 dies naturals 3 dies naturals

TERMINIS DE PRESENTACIÓ D'ACTES RELACIONATS AMB L'AFILIACIÓ D'ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS EN RÈGIM MINERIA DEL CARBÓ
Altes Baixes i Variacions
Règim de Mineria del Carbó Previ a l'inici de la relació laboral 3 dies naturals

TERMINIS DE PRESENTACIÓ D'ACTES RELACIONATS AMB L'AFILIACIÓ D'ALTES I BAIXES DE TREBALLADORS EN RÈGIM ESPECIAL DEL MAR
Règim Especial del Mar Altes Baixes i Variacions
Treballadors per Compte d'Altres Abans de l'inici de la relació laboral, amb un màxim de 60 dies naturals d'antelació. 3 dies naturals
Treballadors Compte Propi 30 dies naturals 3 dies naturals
Complementary Content
${loading}