Conveni especial de cuidadors no professionals de persones en situació de dependència RD 615/2007

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Acció protectora

L'acció protectora dispensada per aquest conveni especial és la que correspon a jubilació i d' incapacitat permanent i mort i supervivència, derivades d'accident, independentment del caràcter que tingui, o de malaltia, amb independència de la seva naturalesa.

Procediment i termini de sol·licitud

Les sol·licituds s'han de presentar a la direcció provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a l'administració de la Tresoreria amb el model corresponent (model TA-0040).

Efectes

Els efectes esdevindran efectius a partir de la data de sol·licitud del conveni especial. 

Causes d'extinció

El conveni d'aquest col·lectiu s'extingeix per una de les causes següents:

  • Si el cuidador passa a ser titular d'una pensió de jubilació, d'incapacitat permanent, de viduïtat o a favor de familiars quan arribi a l'edat de 65 anys o més, en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social.
  • Per defunció de la persona assistida, extinció de la prestació econòmica en concepte d'assistència a familiars que percebia aquesta persona o bé per defunció del subscriptor.
  • Si es deixen de prestar els serveis de cuidador.
  • Per deixar de complir els requisits que s'estableixen en el RD  615/2007.

Altres

Les cotitzacions a la Seguretat Social per aquest conveni especial són a càrrec del subscriptor.

Pel que fa als aspectes no definits a la norma reguladora d'aquest conveni específic, aquest conveni especial es regula d'acord amb el que estableix el capítol I de l'Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre.

Complementary Content
${loading}