Conveni especial de cuidadors no professionals de persones en situació de dependència RD 615/2007

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Acció protectora

L'acció protectora dispensada per aquest Conveni Especial serà la que correspon a la jubilació de d'incapacitat permanent i mort i supervivència, derivades d'accident, independentment del seu caràcter, o de malaltia, amb independència de la seua naturalesa.

Forma i termini de sol·licitud

Les sol·licituds es presentaran en la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, o administració dependent, amb el model corresponent (model TA-0040).

Efectes

Els efectes seran des de la data de sol·licitud del conveni especial. 

Causes d'extinció

El conveni per a aquest col·lectiu s'extingirà per qualsevol de les causes següents:

  • Per adquirir el curador la condició de titular d'una pensió de jubilació o d'incapacitat permanent, o de viudetat o de favor familiar, quan tinga 65 anys o més en qualsevol dels règims del Sistema de la Seguretat Social.
  • Per defunció de la persona assistida o extinció de la prestació econòmica per a cures familiars per ella percebuda o per defunció del subscriptor.
  • Per deixar de prestar els servicis com a cuidador.
  • Per deixar de reunir els requisits establits en el R.D.  615/2007.

Altres

Les cotitzacions a la Seguretat Social per este conveni especial estaran a càrrec exclusiu del subscriptor.

En allò que no s'estableix en la norma reguladora d'este conveni específic, este conveni especial es regula pel que disposa el capítol I de l'Ordre TAS/2865/2003 de 13 d'octubre.

Complementary Content
${loading}