Itzuli diren espainiako emigratzaileen eta horien seme-alaben hitzarmen berezia

Izapideak eta Kudeaketak atalera jo bertsio erraztua ikusteko.

Nork izenpetu dezake?

Nazionalitate espainiarra duten emigratzaileek eta euren seme-alabek, lan egiten duten herrialdea edozein dela, Espainiako lurraldean itzultzen direnean, baldin eta nahitaez, Espainiako gizarte babeseko araubide publikoan ez badaude.

Nola egin eskaera eta epeak

Eskaerak (TA-0040 ereduaren bidez) itzulera data ondorengo edozein unetan aurkez daitezke Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren Zuzendaritza Probintzialean edo haien bizitokiari dagokion Administrazioan, inolako eperik bete behar izan gabe. 

Baldintzak

Espainiako lurraldera itzuli dela egiaztatu beharko da, interesatua bizi den probintziako Gobernu Ordekaritzak edo Ordezkaritzaordeak eginiko ziurtagiriaren bidez. 

Eraginak

Eragina eskaera aurkeztu eta ondorengo hilaren lehen egunean izango du.

Uztearen arrazoiak

  • Elkarren segidako hiru hileko edo aldizkako bost hilekoei dagozkien kuoten ordainketa ez egitea.
  • Onuraduna Gizarte Segurantzako edozein Erregimenen aplikazio-eremuaren barnean sartuta gelditzea.
  • Erretiro edo ezintasun iraunkorragatiko pentsiodun izaera hartzea.
  • Interesdunak Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiari idatziz jakinarazitako erabakiarengatik.
  • Interesduna hiltzeagatik.

Kotizazioa

Zortzapenaren ondoko hilean sartuko dira kuotak. Kotizazio oinarri aplikagarria, momentu bakoitzean, Erregimen Orokorreko 18 urtetik gorako langileei dagokien gutxienekoa izango da. Horri Erregimen horretako indarreko kotizazio oinarria ezarriko zaio, eta ateratzen denari horretarako ezarritako koefizientea ezarriko zaio, sartu beharreko kuota lortuz.

Bestelakoak

Complementary Content
${loading}