Contenido principal

Sistema Especial per a Empleats de Llar

Des de l'1 de gener de 2012, el titular de la llar familiar per a qui el treballador realitze feina de casa, haurà d'inscriure's com a ocupador en la Seguretat Social i donar d'alta a la persona que fa servicis, qualsevol que siga el nombre d'hores, i declarant, entre altres extrems, la retribució mensual que li abona.

La cotització estarà d'acord amb les retribucions percebudes. En tots els casos el responsable de l'ingrés, tant de les aportacions de l'ocupador com les del treballador, serà sempre l'ocupador.

El procediment d'ingrés es realitzarà, de manera obligatòria, mitjançant domiciliació bancària o càrrec en compte.

L'acció protectora que atorga este Sistema, dins del Règim General al qual pertany, no comprendrà la corresponent a desocupació.

Contenido complementario
${loading}