Contenido principal

Sistema especial per a empleats de la llar

A partir de l'1 de gener de 2012, el titular de la llar familiar per a qui el treballador faci feines domèstiques, ha d'inscriure's com a ocupador a la Seguretat Social i donar d'alta a la persona que presta serveis, sigui quin sigui el nombre d'hores, i declarant, entre d'altres aspectes, la retribució mensual que li abona.

La cotització es fa en funció de les retribucions percebudes. En tots els casos el responsable de l'ingrés, tant de les aportacions de l'ocupador com les del treballador, és sempre l'ocupador.

El procediment d’ingrés s’efectua de manera obligatòria mitjançant domiciliació bancària o càrrec en compte.

L'acció protectora que atorga aquest sistema, dins del règim general al qual pertany, no inclou la que correspon a desocupació.

Contenido complementario
${loading}