Contenido principal

Cotització addicional per hores extraordinàries

Per hora extraordinària s'entén cada hora de treball efectiu que es realitzi sobre la durada màxima de la jornada ordinària de treball establerta legalment, o pactada en un conveni col·lectiu o contracte de treball. La cotització addicional per hores extraordinàries es determina per l'aplicació del tipus (%) corresponent, segons la naturalesa d'aquestes hores (per força major i la resta d'hores extraordinàries que es consideren que no són de força major), per la remuneració total percebuda pel treballador per aquest concepte i sense que estigui subjecta als límits màxim o mínim.

Contenido complementario
${loading}