Contenido principal

Deducións das cotas

Son minoracións na cota que resultan da aplicación de determinadas porcentaxes ou cantidades fixas á mesma e que teñen como finalidade a redución dos custos de Seguridade Social das empresas e a potenciación do acceso de determinados colectivos ao mercado laboral, como medida de fomento do emprego.

As fórmulas utilizadas son reducións e bonificacións na cotización. Aínda que ambas coinciden na forma, diminuír a cota patronal, difiren en que as reducións van a cargo do orzamento da Seguridade Social, mentres que as bonificacións son soportadas polo orzamento do Servizo Público de Emprego Estatal.

A modo de exemplo podemos destacar algúns dos colectivos cuxa contratación veu sendo bonificada nos sucesivos Programas de fomento do emprego: Mulleres, mozos, maiores, persoas con discapacidade, parados de longa duración, persoas en situación de exclusión social así como con carácter xeral, en actividades económicas e zonas xeográficas concretas.

Contenido complementario
${loading}