Contenido principal

Bere konturako langileen edo langile autonomoen araubide berezia (LAAB)

Langileak berak kotizazioko hileko oinarria aukeratu ahal izango du (muga jakin batzuekin) Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak zehaztutako eskala baten barruan, gutxieneko eta gehienezko oinarri baten artean, Araubide Orokorreko kotizazio oinarriaren gehienezko mugarekin bat eginez. Langileak nahi izanez gero, oinarri hau aldatu ahal izango da, ekitaldi bakoitzean aplikagarriak diren gutxieneko eta gehienezko mugen barruan, baldin eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak hala eskatzen badu. Hala ere, 50 urtetik gorako autonomoari kotizazioko gehienezko muga murriztuko zaio, kotizazio oinarria gehiegi igotzea saihesteko, erretiro prestazioaren ondorioetarako erregulatze oinarria osatzen duten urteetan.

Langileak aukeratutako kotizazio oinarriari aplikagarria zaion kotizazio tasa orokorra urtero zehaztuko da. Hala ere, interesatua ez zaionean aldi baterako ezgaitasuneko babesari atxiki (nahitaezko gertakizuna aipatutako langilea aipatutako estaldura duen Gizarte Segurantzako beste Araubide batean alta emanda dagoenean izan ezik), kotizazio tasa aldatuko da. Laneko istripuetako eta gaixotasun profesionaleko gertakizunak hobekuntza boluntario gisa hartzen dira, eta horiek hautatu ahal izango dituzte bakarrik, aldi baterako ezgaitasuneko prestazio ekonomikoa hautatu duten LAAB langileek. Horrelakoetan, aukeratutako kotizazio oinarriari Araubide honetarako ezarritako primen tarifa aplikatuko zaio. Lan istripuen eta gaixotasun profesionalen gertakizunak ez estaltzea aukeratu duten langileek osagarrizko kotizazioa egingo dute aukeratutako kotizazio oinarriaren gainean, haurdunaldiaren eta edoskitze naturalaren arriskuarengatiko prestazioak finantzatzeko, Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileen Araubide Berezian barne sartutako langileei dagokienez.

Zenbait kolektibori mesede egiteko helburuarekin, lan jarduerari bati ekin egiterakoan, bai bere gaztetasunarengatik (30 urtera arte /emakumeengan 35 urtera arte) edo amatasunaren ondoren lanera itzultzeagatik, minusbaliotasuna, eta oro har, jarduera ekonomikoetan eta zonalde geografiko zehatzetan edo 65 urte betetzegatik eta lanean jarraitzegatik, kotizazioan onurak ezartzen dira (hobariak, murrizpenak eta kuotak barkatzea). 

Araubide Berezi honetan, kuotak hilabete osoez likidatu behar dira, hilabete naturalekin bat eginez, eta haien zenbatekoa ordainduko da horiei dagokien hilabetearen barruan.

2010eko azaroaren 6tik aurrera, Araubide Bereziak "jarduera eten egitearen" prestazioa eskaintzen du gertakizun profesionalak barne dituzten eta garatzen zuten jarduera eten egiten dutenentzat. Prestazio ekonomikoa eta haren iraupena burututako kotizazio aldien araberakoa izango da.

Contenido complementario
${loading}