Contenido principal

Etxeko langileentzako sistema berezia

2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, langileak etxeko lanak egiten dituen etxe familiarreko titularra Gizarte Segurantzako enplegu-emaile gisa inskribatu beharko da eta zerbitzuak eskaintzen dituen pertsonari alta eman beharko dio, orduen kopurua edozein izanda ere. Eta, bestea, beste, pertsona horri hilero ordaintzen diona aitortu beharko du.

Kotizazioa jasotako ordainketen araberakoa izango da. Kasu hauetan, enplegu emailea izango da beti ordainketa egitearen aduraduna, bai enplegu-emailearena eta bai langilearena.

Kuotak sartzeko prozedura, banku-helbideratzearen bidez edo kontura zordunduz egingo da derrigorrez.

Sistema honek, barne hartzen duen Araubide Orokorraren barruan, ematen duen babes jarduerak ez du langabeziari dagokiona hartuko.

Contenido complementario
${loading}