Contenido principal

Nekazaritzako Besteren Konturako Langileen Sistema Berezia

Horren barruan geratuko dira 2011ko abenduaren 31n Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian dauden besteren konturako langileak, eta baita zerbitzuak ematen dizkieten enpresaburuak ere. Halaber, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean sartuta geratuko dira nekazaritza-lanak egiten dituzten langileak, berez nekazaritzakoak, basogintzakoak edo abeltzaintzakoak badira, edo haien osagarriak nekazaritza-ustiategietan, eta baita zerbitzuak ematen dizkieten enpresaburuak ere.

Kotizazioa Araubide Orokorreko indarreko araudiaren arabera zuzenduko da, eta jarduerako eta jarduera ezaren aldiak desberdinduko dira honako berezitasunekin:

  • Jarduera aldietan, kotizazioa eguneroko oinarrien arabera egin ahal izango da, burututako jardunaldiak kontuan hartuta, edo hileko oinarrien arabera. Azken hori nahitaezkoa izango da kontratu zehaztugabea duten nekazaritza langileentzat. Enpresaburuak nahita nahiez kotizatu eta burututako benetako jardunaldiak jakinarazi beharko ditu. Aldi horietan, kontingentzia profesionalengatiko kuoten likidazioa eta sarrera enpresaburuak berak egingo ditu.
  • Jarduera ezaren aldietan, kotizazioak hileko izaera edukiko du eta langilearen pentzurakoa izango da bakarrik.
  • Aldi baterako ezintasun-egoeran, haurdunaldi bitarteko arrisku-egoeran eta edoskitzeko naturalaren bitarteko arrisku-egoeran, nahiz jarduerarik ezeko aldien amatasun- eta aitatasun-egoeretan, enpresaburuak bere kargura dauden ekarpenak bakarrik ordaindu beharko ditu. Langilearen konturako ekarpenak, adierazitako egoerei dagozkien prestazioak zuzenean ordaintzen dituen erakundeak sartuko ditu.

Sistema Berezian dauden langileek Gizarte Segurantzaren prestazioak jasotzeko eskubidea izango dute, Erregimen Orokorrean zuten baldintza beretan, hurrengo ataletan adieraziko diren berezitasunekin.

  • Jarduera-aldietan, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean ezarritako prestazio guztiak jasotzeko eskubidea izango dute.
  • Hala ere, jarduerarik ezeko aldietan, babes-ekintzak, kontingentzia arruntengatiko amatasun, aitatasun, ezintasun iraunkor, heriotza, biziraupen eta erretiro-prestazioak bakarrik barne hartuko ditu.

Contenido complementario
${loading}