Contenido principal

Kotizazio osagarria, aparteko orduengatik

Aparteko ordua izango da legearen arabera, edo hitzarmen kolektiboan edo lan kontratuan, legalki ezarritako ohiko gehienezko lanalditik kanpo egiten den lan eraginkorreko ordu bakoitza. Aparteko orduengatiko osagarrizko kotizazioa aplikatuko da dagokion tasaren arabera (%), aipatutako ordu horien izaerari jarraiki (ezinbesteko kausengatik eta gainontzeko aparteko orduak ezinbesteko kausengatik kontuan hartu gabe), langileak kontzeptu honengatik jasotako ordainketa osoarengatik eta gehienezko edo gutxieneko mugak kontuan hartu gabe.

Contenido complementario
${loading}