Contenido principal

Kotizazio-egoera eta -suposizio bereziak

Araubide Orokorreko kotizazioari buruz orain arte adierazitakoa bere printzipio orokorrei dagokie, hala ere, egoera zehatzen arabera egokitu daitezke:

 • Kotizazioa honako egoeretan: Aldi baterako ezgaitasuna (i.t.), Arriskua haurdunaldian, Arriskua edoskitze naturalean, Amatasunean eta Aitatasunean.

  Aipatutako egoeretan kotizatzeko betebeharrak iraungo du. Kontratuak eten egin du (ez da soldatarik jasotzen, eta ordezko prestazioak horiekin bateraezinak dira), hala ere, kotizatzeko betebeharrak ez du iraungo adierazitako aldietan, lan-harremana desegin egin zaien langileei dagokienez (lan kontratuaren amaieran) aipatutako egoeretan, hala dagokionean, dagokion subsidioa jasotzeko eskubidea alde batera utzi gabe, hura legalki desegin arte.

  Aldi baterako ezgaitasuna, arriskua haurdunaldian, arriskua edoskitze naturala, amatasuna eta aitatasun egoeretan, kotizazio oinarri aplikagarria, ohiko gertakizunen eta profesionalen ondorioetarako, aipatutako prestazioei ekin egiten zaien dataren aurreko hilabeteari dagokiona izango da, salbuespen batekin: gertakizun profesionalengatiko kotizazio oinarrirako kontuan hartu beharreko aparteko orduak izango dira aipatutako egoeraren hasierako dataren aurreko urtean eraginkortasunez burututakoak eta kotizatutakoak izango dira. Ondorio horretarako, ordu horien zenbateko osoa zati 12 edo 365 egingo da, ordainketa hilekoak edo egunerokoak izatearen arabera.
 • Baimenak eta Lizentziak soldatarik gabe(lan-utzialdirako aukerarik gabe).

  Egoera hauetan langilea alta egoeran dagoen bitartean eta kotizatzeko betebeharrak irauten duen bitartean, zenbateko ordainketarik jaso gabe, ohiko gertakizunen ondorioetarako, kotizazio oinarri gisa bere maila profesionaleko taldeari dagokion txikiena hartuko da. Lan istripuetako eta gaixotasun profesionaletako gertakizunengatiko kotizazioari dagokionez, ezarritako kotizazioaren gutxienekoa aplikatuko da.
 • Trebakuntzarako kontratuak

  Honakoa du xede: langileen lanbide prestakuntza, 16 eta 25 urte bitartekoak, ordaindutako lan jarduera bat enpresa batean eta trebakuntza jarduera txandakatuz, lanerako lan heziketako sistemaren edo hezkuntza sistemaren esparruaren barne.

  Kotizazioa hileko kuota bakarrean datza, langilea aipatutako hilabetean alta emanda egondako egunen kopurua eta jasotako soldata edozein izanda ere.

  Gizarte Segurantzako babes jarduerak gertakizun, egoera babesgarri eta prestazio guztiak hartuko ditu barne, baita langabezia ere. Era berean, Fogasa-ko estaldura jasotzeko eskubidea izango da.
Contenido complementario
${loading}