Contenido principal

Àrea de professors

L'Aula de la Seguretat Social, es defineix com una iniciativa de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social que persegueix fer conèixer a les noves generacions de ciutadans i als seus formadors els seus drets i obligacions com a part d'una institució bàsica per al funcionament de l'Estat de Benestar, el Sistema de la Seguretat Social.

Objectius

  • Fomentar en els futurs ciutadans les idees de solidaritat intergeneracional i interterritorial.
  • Sensibilitzar als usuaris del portal, sobre la importància i transcendència de mantindre amb la col·laboració de tots, un sistema públic de Seguretat Sociall.
  • Generar una cultura de col·laboració en la societat, educant-la per al compliment de les seues obligacions i l'exercici dels seus drets.
  • Construir una plataforma informativa i formativa per apropar l'Administració de la Seguretat Social al ciutadà i en particular a la comunitat educativa.
  • Impulsar l'ús d'este tipus d'eines entre els joves, principals usuaris de les noves tecnologies.
  • Crear un element formatiu i educatiu d'alt impacte i amb un fort component de comunicació.
  • Reforçar el compromís de Qualitat de l'Administració de la Seguretat Social.

A qui es dirigeix el portal?

El públic objectiu de l'Aula de la Seguretat Social, està diferenciat en dos segments principals:

  • Professorat: Conjunt de professors d'Educació Primària i Educació Secundària obligatòria.
  • Alumnat: Alumnes de tercer cicle d'educació primària (de 10 a 11 anys) i dels tres primers cursos d'Educació Secundària Obligatòria (12, 13 i 14 anys).
Contenido complementario
${loading}