Obligacions

El pensionista ha de comunicar, a l'entitat gestora que li ha reconegut la pensió, qualsevol variació que afecte la seua situació familiar, econòmica... a fi que no es produïsquen cobraments indeguts de prestacions.

Complementary Content
${loading}