Gutxiengoen osagarriak

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Alarguntza familia kargekin

 • Familia-kargak izango dira onuradunarekin bizi diren 26 urtetik beherako seme-alabak, edo adin horretatik gorako ezgaituak, edo harreran hartutako adin txikikoak, baldin eta horrela eratutako familia-unitatearen errenta zati hura osatzen duten kide kopuruak ez badu gainditzen LGSren urteko konputuaren % 75.

  Xede horrekin, 26 urtetik gorako ezgaitutzat hartuko dira % 33ko edo gehiagoko baliaezintasuna ziurtatzen dutenak.
 • Etekin konputagarritzat hartuko da lanaren zein kapitalaren ondoriozko edozein ondasun eta eskubide, bai eta prestazio-izaera dutenak ere. Adierazitako irabaziak osagarriak aplikatu behar diren ekitaldiaren aurrekoan jasotako balioan hartuko dira, eta baztertu egin behar dira prestazioen gertaera eragilearen ondorioz jasotzeari utzitakoak, bai eta gutxienekoagatiko osagarri horiek aplikatu behar diren ekitaldian jaso behar ez direla frogatu direnak ere.

Espainiako lurraldean bizitzea

 1. Espainiako lurraldean bizitzea ziurtatzeko, 523/2006 Errege Dekretuan, apirilaren 28koan, aurreikusitakoa beteko da; dekretu horren bitartez, ezabatu egiten da helbidea eta bizilekua probatzeko agiri gisa errolda-ziurtagiria aurkezteko beharra, Estatuko Administrazio Orokorraren eta hari lotutako edo haren mendeko erakunde publikoen administrazio-prozeduretan.

  Hala ere, errolda-ziurtagiria aurkeztea beharrezkoa izango da interesatuak ez badu baimena ematen bere datuak Bizilekuari buruzko Datuak Egiaztatzeko Sistemaren bitartez kontsultatu ahal izateko, aipatutako 523/2006 Errege Dekretuan, apirilaren 28koan, artikulu bakarrean, 3. atalean, hirugarren paragrafoan, ezarritakoa betez.
 2. Pentsioaren onuradunaren ohiko bizilekua Espainian dagoela ulertuko da, baldin eta atzerrian egutegiko urte bakoitzean 90 egun edo gutxiago egiten baditu, edo egonaldi horien arrazoia onuradunaren gaixotasuna bada, betiere dagokion mediku-ziurtagiriaren bitartez behar bezala justifikatuta.
 3. Galdu egingo da gutxiengoagatik osagarria jasotzeko eskubidea, onuradunak Espainiako lurraldetik kanpo ezartzen badu bizilekua edo egutegi urte bakoitzeko 90 egun edo gehiago ematen baditu Espainiako lurraldetik kanpo, interesatuak beste bitarteko batzuen bidez ziurtatu ezean ohiko bizilekua Espainian duela.

  Xede horrekin, kontuan hartuko dira familia-egoera, hain sarri bidaiatzera behartzen duten arrazoi profesionalak dauden, Espainian enplegu egonkor bat duen edo izateko asmorik duen.
 4. Espainian bizitzeko baldintza betetzen ez bada, gutxiengoagatik osagarria jasotzeko eskubidea galdu egingo da, egoera hori gertatu ondorengo hilabetearen lehen egunetik aurrera.
 5. Pentsioen gutxiengoagatiko osagarriak ez dira finkagarriak, eta iraungi egingo dira horiek lortzeko eskatutako diru-sarrerei eta bizilekuari buruzko baldintzak betetzen ez badira.

  Iraungi ondoren, osagarri horiek aitortzeko baldintzaren bat berriz gertatuz gero, ez da erakunde kudeatzailearen ekimenez birgaituko, baizik eta interesatuak aurrez eskatuta eta dagozkion baldintzak ziurtatuta.
 6. Pentsioen gutxieneko zenbatekora iristeko osagarria jasotzeko eskubidea izateko Espainian bizitzeko baldintza eskatuko zaie 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera gertatutako gertaera eragilea duten pentsioei, pentsioa aitortzeko aplika daitekeen legedia edozein dela ere.
Complementary Content
${loading}