Imports màxims

El límit màxim de percepció de les pensions públiques, tant de les que es causen el 2017 com de les que ja estaven causades el 31 de desembre de 2016, que es perceben soles o en concurrència amb d'altres serà durant el 2017: 

  • 2.573,70 euros mensuals, independentment de les pagues extraordinàries que puguen correspondre al titular, la quantia de les quals està afectada, també, pel límit esmentat.
  • 36.031,80 euros anuals.
Complementary Content
${loading}