Importes máximos

O límite máximo de percepción das pensións públicas, tanto das que se causen en 2017 como das que estivesen xa causadas a 31 de decembro de 2016, ben se perciban soas ou en concorrencia con outras, será durante 2017: 

  • 2.573,70 euros mensuais, sen prexuízo das pagas extraordinarias que puidesen corresponder ao titular, cuxa contía está afectada, tamén, polo citado límite.
  • 36.031,80 euros anuais.
Complementary Content
${loading}