Serveis socials

Els serveis socials són prestacions incloses dins de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social, la finalitat de les quals és complementar les prestacions econòmiques i, alhora, proporcionar una millora de les condicions de vida dels beneficiaris tot reduint, en la mesura del possible, les limitacions personals motivades per raons d'edat o discapacitat.

Aquesta acció protectora s'amplia i complementa amb un sistema públic de prestacions i serveis per a l' atenció a les persones en situació de dependència (les que per raó d'edat, malaltia o discapacitat els cal l'atenció d'altres persones o ajudes per a fer les activitats bàsiques de la vida diària), que es presten a través de la xarxa de serveis socials de les comunitats autònomes. 

Complementary Content
${loading}