Catálogo de datos da Seguridade Social

A Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, é a norma que traspón ao ordenamento español a Directiva europea 2003/98/CE. Contén, en concreto, a regulación básica do réxime xurídico aplicable á reutilización da información elaborada ou custodiada polas administracións e organismos do sector público.

Esta Lei, que se desenvolve para o ámbito público estatal a través do Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, forma parte dunha tendencia lexislativa máis ampla que pretende promover o desenvolvemento da Sociedade da Información en España.

Prestación cesamento actividade

Estatísticas da prestación económica por cesamento de actividade do traballador autónomo que foi creada pola lei 32/2010. Inclúe información sobre traballadores que cotizan para esta, número de prestacións solicitadas e recoñecidas, así como duración e contía media recoñecidas ao final de cada trimestre.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Traballadores que cotizan pola prestación de cesamento de actividade de traballadores autónomos. Descargar documento Traballadores que cotizan pola prestación de cesamento de actividade de traballadores autónomos.. O documento abrirase nunha ventá nova.(XLSX,20 KB) 24/03/2014
Traballadores que cotizan pola prestación de cesamento de actividade de traballadores autónomos. Descargar documento Traballadores que cotizan pola prestación de cesamento de actividade de traballadores autónomos.. O documento abrirase nunha ventá nova.(CSV,8 KB) 24/03/2014
Variación de traballadores que cotizan pola prestación de cesamento de actividade de traballadores autónomos. Descargar documento Variación de traballadores que cotizan pola prestación de cesamento de actividade de traballadores autónomos.. O documento abrirase nunha ventá nova.(XLSX,29 KB) 27/05/2014
Variación de traballadores que cotizan pola prestación de cesamento de actividade de traballadores autónomos. Descargar documento Variación de traballadores que cotizan pola prestación de cesamento de actividade de traballadores autónomos.. O documento abrirase nunha ventá nova.(CSV,6 KB) 27/05/2014
Número de perceptores da prestación. Descargar documento Número de perceptores da prestación.. O documento abrirase nunha ventá nova.(XLSX,17 KB) 20/05/2014
Número de perceptores da prestación. Descargar documento Número de perceptores da prestación.. O documento abrirase nunha ventá nova.(CSV,2 KB) 22/05/2014
Datos das prestacións - Solicitudes, recoñecidas, duración media e importes medios. Descargar documento Datos das prestacións - Solicitudes, recoñecidas, duración media e importes medios.. O documento abrirase nunha ventá nova.(XLSX,11 KB) 16/03/2015
Datos das prestacións - Solicitudes, recoñecidas, duración media e importes medios. Descargar documento Datos das prestacións - Solicitudes, recoñecidas, duración media e importes medios.. O documento abrirase nunha ventá nova.(CSV,0 KB) 20/05/2014

Ingresos e gastos por CCAA e provincias

Información estatística de carácter presupostario sobre as obrigas e dereitos recoñecidos no sistema da Seguridade Social distribuídos por provincias e comunidades autónomas.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Información presupostaria marzo EE.GG e T.G.S.S. Descargar documento Información presupostaria marzo EE.GG e T.G.S.S.. O documento abrirase nunha ventá nova.(XLSX,1203 KB) 28/09/2020
Información presupuestaria marzo EE.GG y T.G.S.S. Descargar documento Información presupuestaria marzo EE.GG y T.G.S.S.. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,169 KB) 30/04/2019

Directorio de Oficinas da Seguridade Social

Relación das Oficinas da Seguridade Social, detalladas segundo a súa situación, organismo e tipo, así como os datos de contacto de cada unha delas.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Directorio de Oficinas da Seguridade Social Descargar documento Directorio de Oficinas da Seguridade Social. O documento abrirase nunha ventá nova.(XLSX,163 KB) 08/01/2021
Directorio de Oficinas da Seguridade Social Descargar documento Directorio de Oficinas da Seguridade Social. O documento abrirase nunha ventá nova.(CSV,289 KB) 08/01/2021

Idade de xubilación no acceso á prestación

Estatísticas sobre a idade de acceso ás prestacións contributivas de xubilación do Sistema de Seguridade Social. Os datos obtidos dos rexistros administrativos distribúense pola idade real do titular na data de efectos económicos da prestación, cun rango de idades simples dende os 55 aos 70 anos.

Ofrécense cadros estatísticos de distribución por réximes e sexos, así como datos anuais acumulados dos últimos cinco anos.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Altas iniciales de jubilación según régimen, por edades. Año 2020 Descargar documento Altas iniciales de jubilación según régimen, por edades. Año 2020. O documento abrirase nunha ventá nova.(XLSX,13 KB) 30/12/2020
Altas iniciales de jubilación según régimen, por edades. Año 2020 Descargar documento Altas iniciales de jubilación según régimen, por edades. Año 2020. O documento abrirase nunha ventá nova.(CSV,1 KB) 30/12/2020
Evolución de las altas iniciales de jubilación por edades. (2016-2020) Descargar documento Evolución de las altas iniciales de jubilación por edades. (2016-2020). O documento abrirase nunha ventá nova.(XLSX,12 KB) 30/12/2020
Evolución de las altas iniciales de jubilación por edades. (2016-2020) Descargar documento Evolución de las altas iniciales de jubilación por edades. (2016-2020). O documento abrirase nunha ventá nova.(CSV,2 KB) 30/12/2020
Número de altas iniciales de jubilación según régimen y sexo, por edades. Año 2020 Descargar documento Número de altas iniciales de jubilación según régimen y sexo, por edades. Año 2020. O documento abrirase nunha ventá nova.(XLSX,13 KB) 30/12/2020
Número de altas iniciales de jubilación según régimen y sexo, por edades. Año 2020 Descargar documento Número de altas iniciales de jubilación según régimen y sexo, por edades. Año 2020. O documento abrirase nunha ventá nova.(CSV,1 KB) 30/12/2020
Pensión media de las altas iniciales de jubilación según régimen y sexo, por edades. Año 2020 Descargar documento Pensión media de las altas iniciales de jubilación según régimen y sexo, por edades. Año 2020. O documento abrirase nunha ventá nova.(XLSX,62 KB) 30/12/2020
Pensión media de las altas iniciales de jubilación según régimen y sexo, por edades. Año 2020 Descargar documento Pensión media de las altas iniciales de jubilación según régimen y sexo,  por edades. Año 2020. O documento abrirase nunha ventá nova.(CSV,2 KB) 30/12/2020
Información Relacionada
Complementary Content
${loading}