2005/5 de 9 de maig de 2005

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Reduccions del Registre Canari

La Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries, al capítol III titulat "Règim de cotitzacions a la Seguretat Social", article 78, estableix una bonificació per als tripulants dels vaixells inscrits al Registre Especial de Vaixells i Empreses Navilieres del 50% en la quota empresarial a la Seguretat Social. (Aquest percentatge es va elevar al 70% a la disposició addicional vint-i-cinquena de la Llei 42/1994 i al 90% a la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social.)

Al punt segon de l'article 78 que esmentàvem més amunt, s'indica que la bonificació es finançarà mitjançant una aportació de l'Estat al pressupost de la Seguretat Social.

Les instruccions actuals sobre la comunicació d'aquesta bonificació (clau CD12) a les relacions nominals de treballadors que s'envien a través del sistema RED indiquen que s'ha de sumar al segment EDTCA60 corresponent a "Suma de bonificacions, subvencions i compensacions" [Instruccions tècniques, missatge de cotització TC2 (FAN), fórmules de càlcul i validació de TC1/16 del Règim Especial dels Treballadors del Mar]. El total introduït en aquest segment s'ha de traslladar a la casella 610 del butlletí TC1/16.

Tanmateix, es presentarà una modificació en el tractament dels imports relatius a la clau de Compensació/deducció CD12 "Bonificació per la Llei 19/1994 (Registre Canari)", que en principi entrarà en vigor el mes de juny de 2005.

Aquest canvi consisteix a totalitzar els imports relatius a la bonificació en aplicació de la Llei 19/1994 (Registre Canari) al segment EDTCA22 "Suma de compensacions i reduccions" del fitxer FAN i traslladar-lo a la casella 209 del butlletí TC1/16.

Pel que fa al butlletí de cotització TC2/5 normalitzat, el codi 12 que identifica aquesta bonificació ha de totalitzar a l'apartat "Sumes de compensacions i deduccions", a la casella relativa a "Reduccions sobre contingències comunes".

Abans d'introduir aquesta modificació, es comunicarà la data exacta d'entrada en vigor i llançament de la versió de WinSuite que recollirà el nou sistema.

Incorporació del Règim Especial Agrari als sistemes de càrrec en compte, pagament electrònic i saldos creditors

Per tal de facilitar el pagament de les cotitzacions a les empreses incloses al Règim Especial Agrari, a partir del proper dia 1 de juny de 2005 aquestes empreses podran acollir-se a les modalitats de pagament electrònic i càrrec en compte, com també a la gestió automàtica de les liquidacions creditores.

El procediment i els requisits d'acceptació de les sol·licituds de càrrec en compte i de pagament electrònic són els mateixos que s'apliquen a la resta de règims que poden utilitzar aquestes modalitats de pagament. (Per obtenir més informació sobre les modalitats de pagament, consulteu l'apartat d'informació de l'Àrea del sistema RED.)

La propera versió de WinSuite, el llançament de la qual es comunicarà a través del Butlletí de Notícies RED, incorporarà aquesta nova funcionalitat.

Modificació del format del NIE al Fitxer General d'Afiliació

En aquests moments, el Fitxer General d'Afiliació (FGA) reconeix el número d'identificació d'estrangers (NIE) en dos formats diferents: 00000XNNNNNNNL i 0000XNNNNNNNNL.

Per tal d'unificar-lo i treballar amb un sol format, durant la setmana del 23 de maig tots els NIE registrats a l'FGA es convertiran al format 0000XNNNNNNNNL, de manera que als NIE que ara només tenen set dígits darrere la X se'ls haurà d'afegir un zero al davant per omplir les vuit posicions.

Quan es completi aquesta conversió, només s'admetrà el format 0000XNNNNNNNNL

 • Repercussions al sistema RED
  A l'àmbit d'afiliació i de comunicats mèdics, tots els moviments que es tramitin a partir d'aquesta data amb el NIE hauran d'incloure el nou format o seran rebutjats.

  A l'àmbit de cotització es processaran amb errors les liquidacions que incloguin dades de treballadors amb el format de NIE antic.

 • Nova versió de WinSuite

  Les modificacions relatives al control del format del NIE s'introduiran a la propera versió de WinSuite. No obstant això, la distribució no serà immediata, ja que en aquests moments s'està preparant una versió amb altres modificacions, que cal introduir com més aviat millor.

  Fins que no es llanci l'actualització de WinSuite, l'aplicació no admetrà només el NIE amb el format 0000XNNNNNNNNL i, per tant, permetrà tramitar formats que es rebutjaran quan s'apliquin a l'FGA.

  En els propers butlletins de notícies, es comunicarà el calendari de distribució de la nova versió de WinSuite.
Complementary Content
${loading}