Kontsul-harremanak

Indarrean jartzea

Kontsul-harremanei buruzko Hitzarmena Vienan sinatu zen 1963ko apirilaren 24an eta Espainiarako indarrean 1970eko martxoaren 5ean jarri zen. 1970eko martxoaren 6an argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizialean.

Lekuz aldatutako langileak

Hitzarmen hau Kontsul-etxearen mende dauden atzerriko erakunde espainiarretan jarduera egiten duten langileentzat bakarrik da aplikagarria, Espainiak Gizarte Segurantzaren hitzarmena izenpetu ez duen herrialdeetan edo Hitzarmen horri erreferentzia egiten diotenetan.

Arau orokorra

Kontsul-bulegoko kideak eta haren etxean bizi diren familiakoak Estatu hartzailean indarrean dauden Gizarte Segurantzari buruzko xedapenetatik salbuetsita daude, igortzen duen Estatuari eskaintzen dizkioten zerbitzuei dagokienez.

Estatu hartzailean indarrean dauden Gizarte Segurantzako xedapenetatik ere salbuetsita daude kontsul-bulegoetako kideen zerbitzu esklusiboko langileak, betiere baldintza hauek betetzen badituzte:

  • Estatu hartzaileko nazionalak ez izatea edo bertan bizitoki iraunkorra ez izatea, eta
  • Estatu bidaltzailean edo beste Estatu batean indarrean dauden Gizarte Segurantzaren gaineko xedapenek babestuta egotea.

Aurreko atalean aurrez ikusitako salbuespena aplikatzen ez zaien pertsonak lanerako hartzen dituzten kontsul-bulegoko kideek Estatu hartzaileak enplegatzaileei ezartzen dizkieten Gizarte Segurantzari buruzko arauak bete beharko dituzte.

Aurreko ataletan aurrez ikusitako salbuespenak ez du eragotziko borondatez herrialde hartzaileko gizarte segurantzaren erregimenean borondatez parte hartzea, betiere Estatu horrek onartzen badu.

Eskaerak izapidetzea

Interesdunek hala eskatuta, Borondatezko Epeko Izen-emate, Afiliazio eta Bilketaren Azpizuzendaritza Nagusiak igorriko du E/R.CONS(Cert.) ziurtagiriaren eredua ; bertan egiaztatzen da Espainiako Gizarte Segurantzaren legediaren mende dagoela langilea, denbora mugarik gabe.

Osasun laguntza

Estatu hartzaileko osasun laguntzari dagokionez, 1981eko abuztuaren 20ko 2234/1981 Errege Dekretuko 3. artikuluan ezarritakoa aplikatzen zaio, horren bidez arautzen da atzerrian Administrazio Publikoaren zerbitzurako langilea.

"|Art.    3, 2234/81 Errege Dekretukoa":

Osasun laguntza egoitza herrialdeko laguntza-erakundeek emango dute, ahal dela asistentzia-zentroetan edo bertako Gizarte Segurantzako zentroetan.

Erakunde kudeatzaileak asegurudunari ordainduko dizkio osasun-laguntzaren gastuak, artikulu horretan bertan ezarritakoaren arabera.

Complementary Content
${loading}