Harreman diplomatikoak

Indarrean jartzea

Harreman Diplomatikoei buruzko Hitzarmena Vienan sinatu zen 1961eko apirilaren 18an eta Espainian 1967ko abenduaren 21ean jarri zen indarrean. 1968ko urtarrilaren 24ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Lekuz aldatutako langileak

Enbaxadaren mende dauden atzerriko erakunde espainiarretan jarduten duten langileentzat bakarrik da aplikagarria, Espainiak Gizarte Segurantzaren hitzarmena izenpetu ez duen herrialdeetan edo Hitzarmen horri erreferentzia egiten diotenetan.

Arau orokorra

Agente diplomatikoa, Estatu akreditatzaileari eskainitako zerbitzuei dagokienez, Estatu hartzailean indarrean dauden Gizarte Segurantzari buruzko xedapenetatik salbuetsita egongo da.

Agente diplomatikoaren zerbitzu esklusiboan dauden langile partikularrak ere Estatu hartzaileko Gizarte Segurantzari buruzko xedapenetatik salbuetsita daude, baldintza hauek betez gero:

  • Estatu hartzaileko nazionalak ez izatea edo bertan bizitoki iraunkorra ez izatea, eta
  • Estatu akreditatzailean edo beste Estatu batean indarrean dauden Gizarte Segurantzaren gaineko xedapenek babestuta egotea.

Agente diplomatikoak aurreko atalean aurreikusitako salbuespena aplikagarria ez zaien langileak baditu, Estatu hartzaileak enplegatzaileei ezartzen dizkien Gizarte Segurantzari buruzko arauak bete beharko ditu.

Aurreko ataletan aurreikusitako salbuespenek ez dute eragotziko herrialde hartzaileko Gizarte Segurantzaren erregimenean borondatez parte hartzea, Estatu horrek parte hartzea baimentzen badu.

Misioko pertsonal administratiboko eta teknikoko kideak, betiere estatu hartzaileko nazionalak ez badira edo bertan bizitoki finkoa ez badute, Estatu hartzailearen Gizarte Segurantzari buruzko xedapenetatik salbuetsita daude.

Misioaren zerbitzuko langileak, estatu hartzailearen nazionalak ez badira eta bertan egoitza finkoa ez badute, herrialde hartzaileko Gizarte Segurantzaren xedapenetatik salbuetsita egongo dira.

Eskaerak izapidetzea

Afiliazio, Kotizazio eta RED Sistemaren Kudeaketarako Zuzendariordetza Nagusiak igorriko du interesdunek hala eskatzen badute, E/R.DIP(Cert.) ziurtagiri eredua bertan, langilea, denbora mugarik gabe, Espainiako Gizarte Segurantzaren legediaren mende dagoela egiaztatzen da.

Osasun-laguntza

Estatu hartzaileko osasun laguntzari dagokionez, 1981eko abuztuaren 20ko 2234/1981 Errege Dekretuko 3. artikuluan ezarritakoa aplikatzen zaio, horren bidez arautzen da atzerrian Administrazio Publikoaren zerbitzurako langilea.

"Art.  3, 2234/81 Errege Dekretukoa":

Osasun-laguntza egoitza herrialdeko laguntza-erakundeek emango dute, ahal izanez gero asistentzia-zentroetan edo bertako Gizarte Segurantzako zentroetan.

Erakunde kudeatzaileak asegurudunari ordainduko dizkio osasun-laguntzaren gastuak, artikulu horretan bertan ezarritakoaren arabera.

Complementary Content
${loading}