Programa d'Activació per a l'Ocupació

Procediment

Informació general

Objecte:

Es tracta d'un programa específic i extraordinari de caràcter temporal dirigit a persones aturades de llarga durada que comprèn polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral gestionades pels Serveis Públics d'Ocupació amb la finalitat d'incrementar les oportunitats de retorn al mercat de treball i ofereix un ajut econòmic d'acompanyament gestionat per l'Institut Social de la Marina, vinculat a la participació en les polítiques d'activació per a l'ocupació esmentades.

Entitat Competent:

ISM

Beneficiaris:

Treballadors del Mar inscrits com a demandants d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació competent el dia 1 de desembre de 2014 que en la data de presentació de la sol·licitud d'incorporació al programa compleixin els requisits.

Requisits:

Documentació acreditativa del fet que es compleixen els requisits d'accés al programa que pugui ser requerida  

Més informació sobre requisits

Quanties:

Durant la permanència en el programa percebrà un ajut econòmic de 426 euros mensuals per un període màxim de 6 mesos. 

Terminis: S'haurà d'emplenar la Sol·licitud d'admissió al Programa d'Activació fins al 15 d'abril del 2016 i aportar la documentació que acrediti requisits genèrics.
Transcorregut un mes des de la sol·licitud, en el termini de 10 dies, s'haurà d'acreditar la recerca activa de feina.
Assignació del tutor individual i de l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació (IPE) per part del Servei Públic d'Ocupació competent
Impresos:

On Tramitar-ho?:

Al Centre de l'ISM que li correspongui pel seu domicili.
L'oficina donarà trasllat de còpia de la sol·licitud d'incorporació al Programa al Servei Públic d'Ocupació competent.

Altres dades d'interès:

Compatible amb el treball per compte d'altri.

Més informació sobre altres dades

Complementary Content
${loading}