Programa de Activación para o Emprego

Procedemento

Información xeral

Obxecto:

Trátase dun programa específico e extraordinario de carácter temporal, dirixido a persoas desempregadas de longa duración que comprende políticas activas de emprego e intermediación laboral xestionadas polos Servizos Públicos de Emprego coa finalidade de incrementar as oportunidades de retorno ao mercado de traballo e ofrece unha axuda económica de acompañamento xestionada polo Instituto Social da Mariña, vinculada á participación nas mencionadas políticas de activación para o emprego.

Entidade Competente:

ISM

Beneficiarios:

Traballadores do Mar inscritos como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego competente a data 1 de decembro de 2014 que, á data de presentación da solicitude de incorporación a este, reúnan os requisitos.

Requisitos:

Documentación acreditativa de que se reúnen os requisitos de acceso ao programa que poida ser requirida  

Máis información sobre requisitos

Contías:

Durante a permanencia no programa percibirá unha axuda económica de 426 euros mensuais, por un período máximo de 6 meses. 

Prazos: Deberase cubrir a Solicitude de admisión ao Programa de Activación ata o 15 de abril de 2016, achegando a documentación que acredite requisitos xenéricos.
Transcorrido un mes dende a solicitude, no prazo de 10 días, acreditar busca activa de emprego.
Asignación do titor individual e do itinerario individual e personalizado de emprego (IPE) polo Servizo Público de Emprego competente
Impresos:

Onde Tramitalo?:

No Centro do ISM que lle corresponda polo seu domicilio.
A oficina dará traslado de copia da solicitude de incorporación ao Programa ao Servizo Público de Emprego competente.

Outros datos de interese:

Compatible co traballo por conta allea.

Máis información sobre outros datos

Complementary Content
${loading}