Catàleg de dades de la Seguretat Social

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, és la norma que transposa a l'ordenament espanyol la Directiva europea 2003/98/CE. Conté, en concret, la regulació bàsica del règim jurídic aplicable a la reutilització de la informació elaborada o custodiada per les administracions i els organismes del sector públic.

Aquesta llei, que es desplega per a l'àmbit públic estatal a través del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, forma part d'una tendència legislativa més àmplia que pretén promoure el desenvolupament de la Societat de la Informació a Espanya.

Prestació cessament activitat

Estadístiques de la prestació econòmica per cessament d'activitat del treballador autònom que es va crear per la Llei 32/2010. Inclou informació sobre treballadors que cotitzen per a l'esmentada prestació, nombre de prestacions sol·licitades i reconegudes, així com la durada i la quantia mitjana reconegudes al final de cada trimestre.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Treballadors que cotitzen per la prestació de cessament d'activitat de treballadors autònoms. Descargar documento Treballadors que cotitzen per la prestació de cessament d'activitat de treballadors autònoms.. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSX,20 KB) 24/03/2014
Treballadors que cotitzen per la prestació de cessament d'activitat de treballadors autònoms. Descargar documento Treballadors que cotitzen per la prestació de cessament d'activitat de treballadors autònoms.. El document s'obrirà en una finestra nova.(CSV,8 KB) 24/03/2014
Variació de treballadors que cotitzen per la prestació de cessament d'activitat de treballadors autònoms. Descargar documento Variació de treballadors que cotitzen per la prestació de cessament d'activitat de treballadors autònoms.. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSX,29 KB) 27/05/2014
Variació de treballadors que cotitzen per la prestació de cessament d'activitat de treballadors autònoms. Descargar documento Variació de treballadors que cotitzen per la prestació de cessament d'activitat de treballadors autònoms.. El document s'obrirà en una finestra nova.(CSV,6 KB) 27/05/2014
Nombre de perceptors de la prestació. Descargar documento Nombre de perceptors de la prestació.. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSX,17 KB) 20/05/2014
Nombre de perceptors de la prestació. Descargar documento Nombre de perceptors de la prestació.. El document s'obrirà en una finestra nova.(CSV,2 KB) 22/05/2014
Dades de les prestacions - Sol·licituds, reconegudes, durada mitjana i imports mitjans. Descargar documento Dades de les prestacions - Sol·licituds, reconegudes, durada mitjana i imports mitjans.. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSX,11 KB) 16/03/2015
Dades de les prestacions - Sol·licituds, reconegudes, durada mitjana i imports mitjans. Descargar documento Dades de les prestacions - Sol·licituds, reconegudes, durada mitjana i imports mitjans.. El document s'obrirà en una finestra nova.(CSV,0 KB) 20/05/2014

Ingressos i despeses per CA i províncies

Informació estadística de caràcter pressupostari sobre les obligacions i els drets reconeguts en el sistema de la Seguretat Social distribuïts per províncies i comunitats autònomes.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Información presupuestaria marzo EE.GG y T.G.S.S. Descargar documento Información presupuestaria marzo EE.GG y T.G.S.S.. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSX,1203 KB) 30/04/2019
Información presupuestaria marzo EE.GG y T.G.S.S. Descargar documento Información presupuestaria marzo EE.GG y T.G.S.S.. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,169 KB) 30/04/2019

Directori d'Oficines de la Seguretat Social

Relació de les Oficines de la Seguretat Social, detallades segons la ubicació, l'organisme i el tipus, així com les dades de contacte de cada una.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Directori d'Oficines de la Seguretat Social Descargar documento Directori d'Oficines de la Seguretat Social. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSX,227 KB) 06/08/2020
Directori d'Oficines de la Seguretat Social Descargar documento Directori d'Oficines de la Seguretat Social. El document s'obrirà en una finestra nova.(CSV,418 KB) 06/08/2020

Edat de jubilació en l'accés a la prestació

Estadístiques sobre l'edat d'accés a les prestacions contributives de jubilació del Sistema de Seguretat Social. Les dades obtingudes dels registres administratius es distribueixen per l'edat real del titular en la data d'efectes econòmics de la prestació, amb un rang d'edats simples des dels 55 fins als 70 anys.

S'ofereixen quadres estadístics de distribució per règims i sexes, així com dades anuals acumulades dels últims cinc anys.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Altas iniciales de jubilación según régimen, por edades. Año 2020 Descargar documento Altas iniciales de jubilación según régimen, por edades. Año 2020. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSX,13 KB) 31/08/2020
Altas iniciales de jubilación según régimen, por edades. Año 2020 Descargar documento Altas iniciales de jubilación según régimen, por edades. Año 2020. El document s'obrirà en una finestra nova.(CSV,1 KB) 31/08/2020
Evolución de las altas iniciales de jubilación por edades. (2016-2020) Descargar documento Evolución de las altas iniciales de jubilación por edades. (2016-2020). El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSX,13 KB) 31/08/2020
Evolución de las altas iniciales de jubilación por edades. (2016-2020) Descargar documento Evolución de las altas iniciales de jubilación por edades. (2016-2020). El document s'obrirà en una finestra nova.(CSV,2 KB) 31/08/2020
Número de altas iniciales de jubilación según régimen y sexo, por edades. Año 2020 Descargar documento Número de altas iniciales de jubilación según régimen y sexo, por edades. Año 2020. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSX,13 KB) 31/08/2020
Número de altas iniciales de jubilación según régimen y sexo, por edades. Año 2020 Descargar documento Número de altas iniciales de jubilación según régimen y sexo, por edades. Año 2020. El document s'obrirà en una finestra nova.(CSV,1 KB) 31/08/2020
Pensión media de las altas iniciales de jubilación según régimen y sexo, por edades. Año 2020 Descargar documento Pensión media de las altas iniciales de jubilación según régimen y sexo, por edades. Año 2020. El document s'obrirà en una finestra nova.(XLSX,62 KB) 31/08/2020
Pensión media de las altas iniciales de jubilación según régimen y sexo, por edades. Año 2020 Descargar documento Pensión media de las altas iniciales de jubilación según régimen y sexo,  por edades. Año 2020. El document s'obrirà en una finestra nova.(CSV,2 KB) 31/08/2020
Informació relacionada
Complementary Content
${loading}