Procediment de prestació econòmica per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat

Descripció llarga

A continuació, es presenta el procediment general

Què és la prestació econòmica per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat?

És una prestació familiar no contributiva de pagament únic que es reconeix pel naixement o l'adopció d'un fill a partir del 16-11-2007 en una família nombrosa, monoparental o quan la mare presenta un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Quins tràmits s'han de fer?

S'ha de presentar:

  • El Model de sol·licitud corresponent.
  • La documentació necessària per a acreditar la identitat i les circumstàncies determinants del dret.

On es tramita?

La sol·licitud i la documentació exigida s'han de presentar a qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social (CAISS).

El reconeixement del dret a la prestació econòmica és competència de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Quin termini hi ha per a sol·licitar la  prestació?

Es pot sol·licitar a partir de l'endemà del naixement o l'adopció del fill.

El dret al reconeixement d'esta prestació prescriu al cap de cinc anys, comptats des de l'endemà del naixement o l'adopció.   

Complementary Content
${loading}